Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001001202014EKOLOJİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ekoloji biliminin temel özellikleriyle ilgili bilgi kazanmalarını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cengiz Koçak, Doç. Dr. A. Kerem BAKIR
Öğrenme Çıktıları
1Biyolojik çeşitliliği açıklayabilme
2Ekolojide temel bazı kavramları yorumlayabilme, ekolojik faktörleri sınıflandırabilme
3Abiotik faktörler ve organizmalara etkilerini açıklayabilme
4Biotik faktörler ve organizmalara etkilerini açıklayabilme
5Populasyon kavramını, yapısal özelliklerini ve populasyon dinamiğini açıklayabilme
6Kommunite kavramını ve özelliklerini yorumlayabilme
7Ekosistem kavramı, ekosistemin ögelerini, ekosistemlerim işlevsel özelliklerini ve madde döngüsünü açıklayabilme
8Ekolojinin tarihsel gelişimi, bölümleri ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkilerini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekolojinin konusu-bölümleri, ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri, Populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, ekosistem kavramı-ögeleri-işlevsel özellikleri, ekosistemlerde madde döngüleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekoloji ve bölümleriTerm project presentations
2Ekolojik faktörlerin gruplandırılmasıDenizel ekosistemin pelajik zonları
3Abiyotik ve biyotik faktörlerDenizel ekosistemin pelajik zonlarında yaşayan organizma grupları
4Tür ekoloji ve özellikleriDenizel ekosistemin pelajik zonlarında yapılan örnekleme çalışmalarında elde edilen organizmaların tespiti
5Tür toplulukları ve ekolojileriDenizel ekosistemin bentik zonları
6Populasyon ve yapısı Denizel ekosistemin bentik zonlarında yaşayan organizma grupları
7ARA SINAV
8Populasyonun işlevsel özellikleriDenizel ekosistemin bentik zonlarında yapılan örnekleme çalışmalarında elde edilen organizmaların tespiti
9Populasyon denetimi Göl ekosisteminin ekolojik bölümleri
10Komünite ve yapısıGöl ekosistemin limnetik zonlarında yaşayan organizma grupları
11Komünite çeşitleriGöl ekosistemin limnetik zonlarında yapılan örnekleme çalışmalarında elde edilen organizmaların tespiti
12Besin zinciri ve besin ağıGöl ekosisteminin bentik zonları
13Ekosistemin yapısal ve işlevsel özellikleriGöl ekosistemin bentik zonlarında yaşayan organizma grupları
14Ekosistemde madde döngüsüGöl ekosistemin bentik zonlarında yapılan örnekleme çalışmalarında elde edilen organizmaların tespiti
15Dönem projesi sunumlarıproje sunumu
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kocataş, A. Ekoloji-Çevre Biyolojisi. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 51, 564 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14114
Proje Hazırlama166
Proje Sunma144
Bireysel Çalışma5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13 5          
ÖÇ23 5          
ÖÇ33 5   3      
ÖÇ43 5         3
ÖÇ53 5   3      
ÖÇ62 4   3     2
ÖÇ72 5          
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr