Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001002072014SUCUL OMURGASIZLARZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin sucul ortamda yaşayan omurgasız canlıların sistematik ve biyo-ekolojik özelliklerini kavramasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Melih Ertan ÇINAR , Prof. Dr. Bilal ÖZTÜRK, Assoc.Prof.Dr. Özlem ÇAKAL
Öğrenme Çıktıları
1Hayvan taksonomisinin genel özellikleri hakkında yorum yapabilme
2Tek hücreli canlıların (Protozoa) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
3Süngerlerin (Porifera) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
4Knidlilerin (Cnidaria) ve Taraklıların (Ctenophora) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
5Sucul kurtların ve sülüklerin (Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
6Sucul eklembacaklıların (Arthropoda) biyo-ekolojik özellikleri ve taksonomisi hakkında yorum yapabilme
7Yumuşakcaların (Mollusca) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini anlatabilme
8Derisidikenlilerin (Echinodermata) biyo-ekolojik özelliklerini ve taksonomisini açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hayvan sistematiğinin başlıca özellikleri; omurgasız hayvanların biyolojik, sistematik ve ekolojik özellikleri; Protozoa'dan başlayarak Echinodermata'ya kadar olan omurgasız gruplardan özellikle ekonomik öneme sahip türlerin genel özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türün tanımı, hayvan sistematiğinin tarihçesi ve prensipleriMikroskobun tanıtılması ve sistematik hakkında bilgiler
2Tek hücreli canlıların (Protozoa) genel özellikleri; Flagellata ve Rhizopoda klasislerinin biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiFlagellata ve Rhizopoda klasislerine ait türlerin incelenmesi
3Tek hücreli canlılardan Sporozoa ve Ciliata klasislerinin biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiCiliata klasisine ait türlerin incelenmesi
4Süngerlerin (Porifera) genel özellikleri ve sistematiğiSüngerlere ait türlerin incelenmesi
5Knidlilerin (Cnidaria) genel özellikleri ve sistematiğiKnidlilere ait türlerin incelenmesi
6Taraklıların (Ctenophora), Yassı Kurtların (Platyhelminthes) ve Yuvarlak Kurtların (Aschelminthes) genel özellikleri ve sistematiğiTaraklılara, Yassı Kurtlara ve Yuvarlak Kurtlara ait türlerin incelenmesi
7ARA SINAV
8Halkalı Kurtların (Annelida) genel özellikleri ve sistematiğiHalkalı Kurtlara ait türlerin incelenmesi
9Arthropoda’nın genel özellikleri; Chelicerata, Branchiopoda, Ostracoda ve Copepoda’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiBranchiopoda ve Copepoda’ya ait türlerin incelenmesi
10Cirripedia ve Malacostraca’nın genel özellikleri ve sistematiğiCirripedia ve Malacostraca’ya ait türlerin incelenmesi
11Mollusca’nın genel özellikleri; Amphineura ve Gastropoda’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiAmphineura ve Gastropoda’ya ait türlerin incelenmesi
12Scaphopoda ve Bivalvia’nın genel özellikleri ve sistematiğiScaphopoda ve Bivalvia’ya ait türlerin incelenmesi
13Cephalopoda’nın genel özellikleri ve sistematiğiCephalopoda’ya ait türlerin incelenmesi
14Echinodermata’nın genel özellikleri; Echinoidea ve Asteroidea’nın biyo-ekolojik özellikleri ile sistematiğiEchinoidea ve Asteroidea’ya ait türlerin incelenmesi
15Ophiuroidea, Holothuroidea ve Crinoidea’nın genel özellikleri ve sistematiğiOphiuroidea, Holothuroidea ve Crinoidea’ya ait türlerin incelenmesi
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Ergen, Z. Sucul Omurgasızlar Ders Notları, 104 s. Yardımcı Kitaplar: Atatür, K. M., Budak, A. & Göçmen, B., 2003. Omurgasızlar Biyolojisi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 187. Bornova-İzmir. 501s Barnes, R. D., 1968. Invertebrate Zoology, Saunders company, Philadelphia, London, Toronto. 820 pages. Demirsoy, A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları (Omurgasızlar), Cilt 2, Kısım 1, Metaksan A. Ş. Ankara. 1210 sayfa. Pechenic, A. J., 1996. Biology of the Invertebrates, Wm. C. Brown Publishers. 554 pages.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14114
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1554 4        
ÖÇ2554 4        
ÖÇ3554 4        
ÖÇ4554 4        
ÖÇ5554 4        
ÖÇ6554 4        
ÖÇ7554 4        
ÖÇ8554 4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr