Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001002062014SU KALİTESİ VE KONTROLÜZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, hem akuakültür sektöründe hemde insanın çevresinde Su kalitesinin değişimlerinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili öğrencide bir farkındalık yaratmak ve kontrolüne yönelik olarak öğrencinin deney ve bilgi seviyesini yükseltmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Uğur SUNLU, Doç. Dr. ASLI BAŞARAN, Doç. Dr. Mehmet AKSU
Öğrenme Çıktıları
1Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin canlı ve cansız çevrede yaratabileceği değişimleri kavrayabilme
2Su kalitesini kontrol altında tutabilme becerisi edinme
3sucul çevrede Nutrient konsantrasyonlarındaki değişimleri yorumlayabilme becerisi edinme
4Triangular diyagramları ve anyon ,katyon konsantrasyonlarını kullanarak su kaynaklarını ayırt edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
su kalitesinin belrlenmesinde kullanılan araç, gereç ve analiz yöntemleri her bir önemli parametreye göre uygulamalı olarak verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri : sıcaklık ,akıntılar , yoğunlukLaboratuvarın işleyişi ive kuralları ile ilgili bilgilendirmeKullanılan aletlerin tanıtımı
2Optik özellikleri, bulanıklık Çözelti hazırlama teknikleriIşık ölçümleri
3Çözünmüş gazlar :Azot ve ,Oksijen , sıcaklık ve tuzluluğun çözünürlüğe etkisi , hidrojen sülfürSu örneklemesinde kullanılan aletlerin tanıtılmasıÇözünmüş Oksijen ölçümleri
4BOI ve KOI Çözünmüş oksijen TayiniKOI ve BOI ölçümleri
5Suların sertliği ,suyun iyonlaşması ve pH, alkalinite , karbondioksit, karbonat ve bi karbonatSularda sertlik tayini IpH ,alkalinite , karbondioksit ölçümleri
6Tuzluluk ve klorür eşdeğeri , iç sularda tuzluluk , ozmoz ve iletkenlik Sularda sertlik tayini IITuzluluk, Karbonat , bikarbonat ve hidroksil iyonları ölçümleri
7Besleyici elementler: Azot dolanımıKarbondioksit TayiniNitrit tayini
8Fosfor ve silikat dolanımKarbonat ve bikarbonat tayiniFosfat tayini
9Ara SınavAra Sınav
10PigmentlerTuzluluk tayiniAmonyum tayini
11Organik maddeSularda pH tayiniSilikat tayini
12Sularda kirlenme deterjanlarSpektrofotometrik Analizlerde standart çözeltilerin HazırlanmasıSedimentte organik karbon tayini
13Bor, civa ,kurşun , kadmiyumNitrit TayiniSuda POC tayini
14Bakteriyel kirlilikFosfat TayiniKlorofil a ,b ve c tayinleri
15Termal kirlenme , suların tasfiyesiSınavSuda ve sedimentte feopigment tayinleri
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Su Kalitesi , Özdemir Egemen ,2006, Ege Üniv.Basımevi,Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, VI.Baskı,150sayfa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Laboratuvar Ara Sınavı111
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1   3 44      
ÖÇ2      42     
ÖÇ3       2     
ÖÇ4     4     3 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr