Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001003022014LİMNOLOJİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, limnoloji bilimini kavrayabilmesini; içsu ekositemlerini, komunitelerini ve birbiriyle ilişkilerini öğrenebilmesini; içsulardaki kirlenme ve etkilerini anlayabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. M. Ruşen USTAOĞLU, Prof. Dr.Hasan M. SARI, Prof. Dr.Murat ÖZBEK, Assoc. Prof. Dr.Seray YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Limnoloji bilimine bakış
2Suyun özellikleri
3İçsu ekosistemleri
4İçsularda komuniteler
5İçsularda enerji akışı
6İçsularda kirlenme ve ekosisteme etkileri
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Limnolojinin tanımı,önemi ve tarihçesi, hidrolojik döngü, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, içsu ekosistemleri (göller, akarsular, kaynaklar, yeraltı suları, geçici sular), içsu komuniteleri, enerji akışı (üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve birbirleriyle ilişkileri), içsularda kirlenme kaynakları ve ekosisteme etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Limnoloji biliminin önemi ve tarihçesiİçsu ekosistemlerinde örneklemelerde kullanılan ekipmanların tanıtılması
2Hidrolojik döngüİçsu komunitelerindeki türleri inceleme
3Suyun fiziksel özellikleriİçsu komunitelerindeki türleri inceleme
4Suyun fiziksel özellikleriİçsu komunitelerindeki türleri inceleme
5Suyun kimyasal özellikleriİçsu komunitelerindeki türleri inceleme
6Suyun kimyasal özellikleriİçsu komunitelerindeki türleri inceleme
7İçsu ekosistemleri (Göller)İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
8Ara sınavLaboratuar ara sınavı
9İçsu ekosistemleri (Göller)İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
10İçsu ekosistemleri (Akarsular)İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
11İçsu ekosistemleri (yeraltı suları, kaynaklar ve geçici sular)İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
12İçsu komuniteleri (Plankton ve nöston)İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
13İçsu komuniteleri (Bentos ve nekton)İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
14Enerji akışı (Üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar ve birbirleriyle ilişkileri)İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
15İçsularda kirlenme kaynakları ve ekosisteme etkileri.İçsu komunitelerindeki türleri inceleme
16Final sınavıLaboratuar sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji. Hatiboğlu Yayınevi. Ankara. Wetzel, R. G. 1975. Limnology. W.B. Saunders Comp. London. Cirik, S., Cirik, Ş., 1999. Limnoloji. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No.21. İzmir. Ekingen, G. 2001. Limnoloji. Güven Ofset. Mersin.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma428
Laboratuvar Ara Sınavı111
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14      3    4
ÖÇ25 44   4   4 
ÖÇ35 54 4 42    
ÖÇ45 54 45425 4 
ÖÇ55 54 55425 5 
ÖÇ65 54 55525555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr