Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1001003102014AĞ YAPIM VE DONAM TEKNİĞİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı balıkçılık takımlarının tasarım ve yapımı konusunda teorik bilgi ve uygulamalı eğitimin verilmesidir. Balıkçılık teknolojisi bütünsel bir bakış açısı ile ele alınır. Balıkçılık faaliyeti balıkçılık takımlarının yapımında kullanılan tasarım ve malzemeler, balıkçılık takımları, avlanacak balığın biyoloji ve davranışı, balık sürüleri ve son olarak balıkçılık sahasındaki çevresel koşulların dikkate alınması ve tüm bu faktörlerin bütünleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir faaliyet şeklidir. Bu derste, öğrenciler balıkçı, balıkçılık teknologları, balıkçılık idarecilerinin karşılaştıkları birçok problemi teorik ve pratik olarak nasıl çözebileceklerine dair eğitileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Adnan TOKAÇ, Prof.Dr. Zafer TOSUNOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Ağ ve halat yapımında kullanılan tasarım, yapım tekniği ve materyaller
2Düğümlü ve düğümsüz ağ yapım makineleri ve teknolojileri
3Herhangi bir balıkçılık sahasında su ürünleri kaynaklarına uygun balıkçılık takımının seçimi
4Balıkçılık takımı için kullanılacağı av sahası ve av şekli de dikkate alınarak optimum teknik özelliklerinin tespiti
5Balıkçılık takımının tasarımı, yapım ve donamında kullanılması gereken malzemelerin özellikleri ve miktarının hesaplanması
6Çekim hızı, av pozisyonu, donam detayları ve benzeri çeşitli koşullar altında, balıkçılık takımı için en uygun operasyon şeklini tespit etmek
7Belirli bir balıkçılık sahasında yenilikleri tanıtma ve mevcut kullanılanların yerine yenisinin ikame edilmesi
8Geleneksel balıkçılık takımlarının daha farklı av operasyonları için modifiye edilmesi
9Balık ağı yapım, örme, çatma (birleştirme), tamir ve kesimine ait temel prensibler ve pratik uygulamalar
10Balıkçılık takımlarının teknik planlarını anlayabilme ve çizebilme
11Benzerlik kurallarını uygulayarak model balıkçılık takımı yapımı
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş, Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler, Ağ Fabrikaları ve Üretim Teknolojisi, Ağ Donatılmasında Kullanılan Temel Oran ve Hesaplamalar, Ağ Kesimi ve Kesim Hesaplamaları, Balıkçılık Takımının Yapımı ve Donamı, Ağ Tamiri ve Örme, Balıkçılık Takımlarına Etki Eden Temel Kuvvetler, Balıkçılık Takımlarının Planları ve Plan Çizimi, Model Planlarının Tanıtımı ve Pratik Uygulamalar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ağ Yapım ve Donam Tekniğine Giriş, Balıkçılık TeknolojisiAğ Tek. Laboratuarında uygulama
2Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller I (Ağ İplikleri ve Ağlar, Lifler, Doğal ve Sentetik Lifler, Monofilament ve Multifilament Ağ İplikleri, Katlı İp, Kablo İp, Büküm Yönü, Örme İp) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
3Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller II ( Ağ İpliklerinde Numaralama, Ağ Çeşitleri, Düğümlü ve Düğümsüz Ağlar, Düğüm Yönüne Göre Kesim, Ağ Göz Şekli ve Ölçümü, Ağ Yaprakları, Ağ Tanımlaması ve Siparişi Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
4Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller III ( Halatlar, Halat Tipleri, Bitkisel ve Sentetik Halatlar, Tel Halatlar, Kombine Halatlar, İp ve Halatların Yapısı, Halat Ölçümü Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
5Balıkçılık Takımlarının Yapımında Kullanılan Materyaller IV (Yüzdürücü ve Şamandıralar, Batırıcılar, Diğer Yardımcı ve Tamamlayıcı Malzemeler) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
6Ağ Fabrikaları ve Üretim Teknolojisi (Türkiye’deki Ağ Fabrikaları, Üretim teknolojisi) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
7Ağ Donatılmasında Kullanılan Temel Oran ve Hesaplamalar I ( Donam Faktörü (E), Asılma Oranı (AO) Birim Ağ Gözü Yüksekliği (BAGY) ve bnz..) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
8Ara sınav
9Ağ Donatılmasında Kullanılan Temel Oran ve Hesaplamalar II (Yüzebilirlik ve Ağırlık Kuvvetleri, Ağ ve Halatların Sudaki Ağırlıkları, Toplam Yüzebilirlik, Yüzdürücü Sayısı, Toplam Batma Kuvveti, Batırıcı Sayısı, Donamdan Önceki ve Sonraki Ağın Boyu ve Derinliği, Yüzdürücüler ve Batırıcılar Arasındaki Mesafe, Balıkçılık Takımı Hesaplamaları Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
10Ağ Kesimi ve Kesim Hesaplamaları ( Ağ Kesme İşlemi, Kesim Çeşitleri, Kesim şeklinin Belirlenmesi, Ağ Kesim Kombinasyonları Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
11Balıkçılık Takımının Yapımı ve Donanımı (Ağ Parçalarının Birleştirilmesi, Çatma, Yaka Donamları, Donam Şekilleri) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
12Ağ Tamiri ve Örme (Ağ Tamiri ve Örmede Kullanılan Malzemeler , Sehpa, Donam İpleri, Kalıp, İğne ve Mekik, Ağ Tamiri, Elde Ağ Örme) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
13Balıkçılık Takımlarına Etki Eden Temel Kuvvetler (Yüzdürme ve Ağırlık Kuvvetleri, Batma Kuvvetinin Hesaplanması, Batma Kuvvetinin Ölçülmesi, Akıntı ve Rüzgarın Etkisi) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
14Balıkçılık Takımlarının Planları ve Plan Çizimi (Ağ Planı Çizim Kuralları, Ölçeklendirme, Birimler) Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
15Model Planlarının Tanıtımı ve Pratik Uygulamalar Ağ Tek. Laboratuarında uygulama
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tokaç, A., (2010). Ağ Yapım ve Donam Tekniği – Balıkçılık II Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 80, Ders Kitapları Dizini No: 40, Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Proje Hazırlama12424
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma3412
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)117
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3  3 5554  23 
ÖÇ45 45  3      
ÖÇ555 54535   5 
ÖÇ655255555   5 
ÖÇ75 454 44     
ÖÇ8  354 432  43
ÖÇ9    4        
ÖÇ10    4      5 
ÖÇ11   3 55    5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr