Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO103TEMEL MÜZİK SOLFEJ VE KURAMI IZorunlu116
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tampere sistemini kavratarak bu sistem üzerindeki tonları öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Orhan Mutluşahinoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Temel Müzik Bilgileri öğrenilmiş olacak
2İkinci çizgi sol anahtarında do majör ve la minör dizilerinde deşifre ve solfej yapabiliyor olacak
3Bu dizilerde çalınan bir ezginini notasını yazabiliyor olacak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tampere ses sisteminde bestelenmiş etüd ve eserlerinin solfeji ni okuyabilmek ve notasını yazabilmektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı faaliyet ve işleyişin açıklanması
2Aralık çalışmaları ( ikili )
3Aralık çalışmaları (ikili, üçlü)
4Aralık çalışmaları (ikili ,üçlü,dörtlü)
5Aralık çalışmaları (ikili,üçlü,dörtlü,beşli
6Aralık çalışmaları ( ikili, üçlü, dörtlü, beşli,altılı)
7Aralık çalışmaları (ikili,üçlü,dörtlü,beşli,altılı,yedili)
8ARA SINAV
9Do majör dizisinde dikte çalışmaları
10Domajör dizisinde etüdler
11 Domajör dizisinde etüdler
12 Domajör dizisinde etüdler
13Domajör dizisinde dikte çalışmaları
14Laminör dizisinde etüdler
1515 Laminör dizisinde etüdler
1616 Final genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Muammer Sun "Solfej" Lavignac "1 B Solfej"
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14342
Soru-Yanıt14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3412
Performans12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155244351
ÖÇ245553351
ÖÇ355233331
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr