Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO203TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ IZorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNE İLİŞKİN TEORİK VE KAVRAMSAL BİLGİLERİN EDİNİLMESİ VE ÇÖZÜMLENMESİ KONUSUNDA YÖNTEMLERİN AKTARILMASI
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. REYHAN ALTINAY
Öğrenme Çıktıları
1TÜRK HALK MÜZİĞİNİN TEMEL TERİM VE KAVRAMLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME
2THM TÜRLERİNE İLİŞKİN BİLGİ EDİNME
3THM TÜRLERİNİ ÇÖZÜMLEYEBİLECEK BİRİKİMLERİ EDİNME
4THM’NİN KÜLTÜREL BAĞLAMLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME
5THM’NİN TARİHÇESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİ EDİNME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
ALANA İLİŞKİN ARAŞTIRMA BECERİSİ KAZANDIRICI SEMİNERLER
Dersin İçeriği
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİNDEN BİRİ OLAN TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ DERSİ, ALANA İLİŞKİN TERİMLER VE KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI; TÜRÜN EZGİ, MAKAM, RİTİM VB. MÜZİKSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ, TÜRE İLİŞKİN KÜLTÜREL BAĞLAM, YEREL İCRA BİÇİMLERİNİN TANITILMASINI İÇERMEKTEDİR. AYRICA, ALANA AİT TEMEL KAYNAKLAR İLE DUYSAL GÖRSEL MATERYALLERİN TANITILMASI DA DERSİN KAPSAMINDADIR.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1HALK MÜZİĞİ TÜRÜNÜN DİĞER MÜZİK TÜRLERİ İÇİNDEKİ KONUMUNUN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
2HALK MÜZİĞİ TÜRÜNÜN OLUŞUMUNA İLİŞKİN KURAMSAL BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
3HALK MÜZİĞİ TÜRÜNÜN ANONİMLİK BAĞLAMINDA İNCELENMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
4HALK MÜZİĞİ TÜRÜNÜN OTANTİSİTE BAĞLAMINDA İNCELENMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
5DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE HALK MÜZİĞİ TÜRÜNÜN GÜNÜMÜZDEKİ KONUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
6TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNÜN GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ İÇİNDEKİ KONUMUNUN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
7CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNE İLİŞKİN GELİŞMELERİN AKTARILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
8ARA SINAVARA SINAV
9CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNE İLİŞKİN GELİŞMELERİN AKTARILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
10TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNÜN BAŞLICA KAYNAKLARININ TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
11TÜRK HALK MÜZİĞİNDE BAŞLICA KATEGORİLERİN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
12TÜRK HALK MÜZİĞİNDE TEMEL TERİM VE KAVRAMLARIN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
13TÜRK HALK MÜZİĞİNDE RİTMİK YAPININ TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİ – ÖĞRENCİ DİYALOGLU
14TÜRK HALK MÜZİĞİNDE RİTMİK YAPIYA İLİŞKİN ÖRNEK ÇALIŞMALARIN YAPTIRILMASIÖĞRETİM ÜYESİ – ÖĞRENCİ DİYALOGLU
15TÜRK HALK MÜZİĞİNDE MAKAM, DİZİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖRNEK ÇALIŞMALARIN YAPTIRILMASIÖĞRETİM ÜYESİ – ÖĞRENCİ DİYALOGLU
16SINAV VE DEĞERLENDİRMEGENEL DEĞERLENDİRME
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
F.REYHAN ALTINAY, CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ (KİTAPLAR – MAKALELER – NOTA YAYINLARI), İZMİR, 2004. F.REYHAN ALTINAY, YURDUMUZUN NAĞMELERİ, (ÇEVRİYAZIM – TIPKIBASIM), İZMİR, 2008. F.REYHAN ALTINAY, TÜRKİYE HALK MÜZİĞİ REHBERİ BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI, İZMİR, 2008. TRT THM NOTA REPERTUARI VE DUYSAL KAYITLI MATERYALLER ALANDAN YAPILAN DUYSAL – GÖRSEL KAYITLI MATERYALLER
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155  55 4
ÖÇ255  55 4
ÖÇ355  55 4
ÖÇ455  55 4
ÖÇ544  55 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr