Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SES204ÇALGI EĞİTİMİ IVZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere konservatuar eğitimleri boyunca bir enstrumanı düzgün ve doğru bir şekilde çalabilmeleri ayrıca koro ve soliste refakat etme konusunda yeterli hale gelmelerini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Erhan Onat, Halil İbrahim Yüksel, Tolga Meriç.
Öğrenme Çıktıları
1• Geleneksel çalgı icrası anlayışıyla, çağdaş teknikleri bir arada kullanabilme
2• ulusal ve uluslar arası geleneksel ve çağdaş icra çalışmalarını takip edebilme
3• Türk Mûsıkîsi hakkında bilinçlenme, kuramsal ve performans açısından donanım sağlayabilme.
4• Bağımsız davranabilme, kişisel seslendirme yetilerini kullanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk Mûsıkîsi repertuarı içerisinde bulunan farklı türlerin doğru şekliyle çalgı eğitimine uyarlanması. Öğrencilere çalgılarıyla yapacakları etütler hazırlayarak çalım pozisyonu konusunda eğitebilmek ve değişik türden eserlerle deşifre yapabilmeleri konusunda yetkin hale getirmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ŞehnazBuselik Makamında peşrevlerin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
2ŞehnazBuselik makamında saz semailerinin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
3Karcığar makamında peşrevlerin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
4Karcığar makamında saz semailerin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
5Suzinak makamında peşrevlerin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
6Suzinak makamında saz semailerinin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
7Deşifre çalışmalarıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
8Ara sınav
9Mahur makamında peşrevlerin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
10Mahur makamında saz semailerinin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
11Nikriz makamında peşrevlerin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
12Nikriz makamında saz semailerinin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
13Zavil makamında peşrevlerin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
14Zavil makamında saz semailerinin icrasıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
15Deşifre çalışmalarıöğr. gör. ve öğrenci sunumu.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kaynakları; ses kayıtları ve yazılı belgelerden, kütüphanemizde bulunan arşiv kaynakları. Türk Mûsıkî Sanatı hakkında hazırlanmış nazariyat kitapları Görsel olarak kaydedilmiş olan değişik Saz icracılarından taksim örnekleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma326
Performans14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ14  4  4 
ÖÇ24   4   
ÖÇ3     444
ÖÇ4       5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr