Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO204TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNE İLİŞKİN TEORİK VE KAVRAMSAL BİLGİLERİN EDİNİLMESİ VE ÇÖZÜMLENMESİ KONUSUNDA ALAN DENEYİMLERİ VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ YAPTIRILMASI
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. REYHAN ALTINAY
Öğrenme Çıktıları
1TÜRK HALK MÜZİĞİ ALANINDA L.2. SINIF DÜZEYİNDE EDİNİLEN BİLGİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRME
2THM TÜRLERİ HAKKINDA SEMİNER ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRME
3ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN THM TÜRÜNDE UYGULANMASINA YÖNELİK ÖRNEK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
ALANA İLİŞKİN ARAŞTIRMA BECERİSİ KAZANDIRICI SEMİNERLER
Dersin İçeriği
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİLERİ DERSİNE İLİŞKİN L.II. SINIF DÜZEYİNDE AKTARILAN BİLGİLER VE ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİNİN L.III. SINIF DÜZEYİNDE UYGULANMASINA YÖNELİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ / SEMİNERLERİN YAPTIRILMASI; ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNE UYGULANMASI.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRLERİNDEN TÜRKÜ TÜRÜNÜN TANITILMASI VE ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİ SUNUMU
2TÜRKÜ TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖDEVLERİN SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİÖĞRENCİ SUNUMU
3TÜRKÜ TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖDEVLERİN SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİÖĞRENCİ SUNUMU
4TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRLERİNDEN UZUN HAVA TÜRÜNÜN TANITILMASI VE ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİ SUNUMU
5UZUN HAVA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖDEVLERİN SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİÖĞRENCİ SUNUMU
6UZUN HAVA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖDEVLERİN SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİÖĞRENCİ SUNUMU
7TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRLERİNDEN OYUN HAVALARI TÜRÜNÜN TANITILMASI VE ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİ SUNUMU
8ARA SINAVARA SINAV
9OYUN HAVASI TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖDEVLERİN SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİÖĞRENCİ SUNUMU
10ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN BİLİMSEL YAZIM KURALLARINA GÖRE YAZILI METNE DÖNÜŞTÜRLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN YAPTIRILMASIÖĞRETİM ÜYESİ SUNUMU
11TÜRK HALK MÜZİĞİNİN DİĞER MÜZİK TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİ SUNUMU
12ARAŞTIRMA ÖDEVLERİNİN SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİÖĞRENCİ SUNUMU
13ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜRÜNDE UYGULANMASI – DERLEME ÇALIŞMALARIÖĞRETİM ÜYESİ - ÖĞRENCİ DİYALOGLU
14DERLEME VE NOTALAMA ÇALIŞMALARININ YAPTIRILMASIÖĞRETİM ÜYESİ - ÖĞRENCİ DİYALOGLU
15DÖNEM SONU DERS TEKRARLARININ YAPILMASI ÖĞRETİM ÜYESİ - ÖĞRENCİ DİYALOGLU
16SINAV VE DEĞERLENDİRMEGENEL DEĞERLENDİRME
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YETKİN ÖZER, MÜZİK ETNOGRAFİSİ, İZMİR, 2002. YETKİN ÖZER, BİLİM PERSPEKTİFİNDE MÜZİK, İZMİR, 1997. J.E.KEAMMER, MUSIC IN HUMAN LIFE, ÇEV. PROF. DR. YETKİN ÖZER, F.REYHAN ALTINAY, CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ (KİTAPLAR – MAKALELER – NOTA YAYINLARI), İZMİR, 2004. F.REYHAN ALTINAY, YURDUMUZUN NAĞMELERİ, (ÇEVRİYAZIM – TIPKIBASIM), İZMİR, 2008. F.REYHAN ALTINAY, TÜRKİYE HALK MÜZİĞİ REHBERİ BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI, İZMİR, 2008. TRT THM NOTA REPERTUARI VE DUYSAL KAYITLI MATERYALLER ALANDAN YAPILAN DUYSAL – GÖRSEL KAYITLI MATERYALLER
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr