Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO206TÜRK MÜZİĞİ TÜRLERİ VE ANALİZLERİ IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk Müziği Türlerinin Öğrenilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. ilhan ERSOY
Öğrenme Çıktıları
1Müzik-Tını İlişkisiyle Müzik Türlerinin Sınıflandırabilme
2Tınısal Analiz Yapabilme
3Biçimsel Kurguyu Belirleyebilme
4Biçim ve Tınıya İlişkin Kavramları Tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Müzik Türlerini Birbirlerinden Ayıran Unsurların Kavranması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Popüler Kültür ve Geleneksel Kültür Kavramlarının Tartışılması
2Popüler Müzikler ve Geleneksel Müziklerin Tür Unsurları Bağlamında Değerlendirilmesi
3Müzik Türlerini Birbirlerinden Ayıran Unsurların Tekrar Ele Alınması
4Müzikte Temel Tür ve Yaratı Türü Kavramlarının Tartışılması
5Yaratı Türlerini Birbirlerinden Ayıran Unsurların Tartışılması
6Tartım, Düzüm ve Usül Kavramlarının Tartışılması
7Yaratı Türlerinin Belirlenmesinde Tartım, Düzüm ve Usül Kavramlarının Önemi
8ARASINAV
9Biçim Kavramının Tartışılması
10Müzikteki Biçimlerin Tartışılması, Müzikteki Biçim Kavramının Bileşenlerinin Belirlenmesi
11Motif Kavramının Tartışılması
12Motif Geliştirme Yöntemlerinin Tartışılması
13Cümle Kavramının Tartışılması
14Yaratı Türlerinin Biçimsel ve Tartımsal Bağlamda Değerlendirilmesi
15Yaratı Türlerinin Biçimsel ve Tartımsal Bağlamda Değerlendirilmesi
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akdoğu, Onur. (1996). Türler ve Biçimler, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Hodeir, Andre. (2003). Müzikte Türler ve Biçimler, (çev: İlhan Usmanbaş) Pan Yayıncılık, İstanbul Koray, Fuad (1957). Müzik Formları, Maarif Basımevi, İstanbul. Cangal, Nurhan. (2004). Müzik Formları, Arkadaş Yayınevi, Ankara. Karolyi, Otto. (1995). Müziğe Giriş, (çev: Mehmet Nemutlu) Pan Yayıncılık, İstanbul. Haluk, Yücel. (2007). Türkiye'de Din ve Din Dışı Müziklerin Karşılaştırmalı Araştırması, Yöntem Yayınları, İstanbul. Say, Ahmet. (2001). Müziğin Kitabı, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt818
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Okuma212
Ev Ödevi818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ152  55 5
ÖÇ252  55 5
ÖÇ352  55 5
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr