Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SES403ÇALGI EĞİTİMİ VIIZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı olan Peşrev, Saz Semaisi türlerinde bestelenmiş çalgısal eserlerin öğrencilere öğretilerek, tekniğe dayalı performans açısından yeteneklerinin üst seviyelere çıkmasını sağlayabilmek ve çalgısal eser repertuarlarının daha da genişlemesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Erhan Onat, Halil İbrahim Yüksel, Tolga Meriç.
Öğrenme Çıktıları
11.Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı Peşrevlerin öğrenci tarafından hatasız olarak performansının sergilenebilmesi.
22.Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı olarak Saz Semailerinin öğrenci tarafından doğru olarak icrasının sağlanabilmesi.
33. Lisans 4 seviyesindeki bu eserlerin öğrenilmesi ile çalgısal eser repertuarının daha da genişlemesini sağlayabilmek.
44. Öğrenclierin Tanbur enstrümanında teknik açıdan icra yeteneğini daha üst seviyelerde sergileyebilmeleri.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde Lisans 4 sınıfı Geleneksel Türk Müziği Makamlarını kapsayan çalgısal eserlerden oluşan Peşrev ve Saz Semaileri bulunmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Saba Peşrevi eser incelenmesi ve icrasıÖğretim Görevlisinin sunumu.
2Saba Saz Semaisi eserinin icrasıÖğrenci sunumu.
3Mhayyer Sünbüle Peşrevi ve Saz Semaisi incelenmesi ve icrası. Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
4Dügah ve Bestenigar peşrevlerinin inceleme ve icraları.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
5Dügah ve Bestenigar saz semailerinin inceleme ve icraları.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
6Şevkefzapeşrevi incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
7Şevkefza saz semailerinin incelenmesi ve icraları.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
8Ara Sınav
9Nişaburek peşrev eser incelemesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
10Nişaburek saz semaisi incelemesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
11Ferahnak peşrevi incelemesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
12Ferahnak saz semaisi incelemesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
13Evcara ve Evc-i Şevk Taksim Çalışması, Tanburda makama ait perdelerin kavranmasıÖğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
14Evcara ve Evc-i şevk peşrevlerin incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
15Evcara ve Evc-i Şevk saz semaisi inceleme ve icraları.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TRT Radyosu Nota Arşivi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Kütüphane Nota Arşivi T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Arşivi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14456
Takım/Grup Çalışması14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Performans10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ13  4 45 
ÖÇ23  4 45 
ÖÇ33  4 45 
ÖÇ43  4 45 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr