Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO401MÜZİK TARİHİ IZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İNSANLIĞIN KÜLTÜR VE SANAT EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİK TARİHİNİN KONUMUNU, TEMEL KONULARINI, KAYNAKLARINI TANITMAK; AYRICA, TARİHSEL BELGELERİN REFERANSINDA TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNDEKİ BAŞLICA AŞAMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERMEK.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. REYHAN ALTINAY
Öğrenme Çıktıları
1MÜZİK TARİHİNİN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİ KAVRAYABİLME
2MÜZİK TARİHİNİN BAŞLICA KAYNAKLARINI TANIYABİLME
3MÜZİK TARİHİNİN DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ BAŞLICA AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME
4MÜZİK TARİHİ ALANINDA ARAŞTIRMA YAPABİLECEK TEMEL BİLGİLERİ EDİNEBİLME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
TARİH DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA, İNSANLIĞIN SANAT VE KÜLTÜR EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİĞİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ, TARİHİN İLK ÇAĞLARINDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜREÇTE MÜZİĞİN GELİŞİMİ İLE İLK TÜRK TOPLULUKLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNİN BAŞLICA EVRELERİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ DERSİN İÇERİĞİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1MÜZİK TARİHİNİN KÜLTÜR VE SANAT TARİHİ İÇİNDEKİ KONUMUNUN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
2MÜZİK TARİHİNİN KÜLTÜR VE SANAT TARİHİ İÇİNDEKİ KONUMUNUN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
3MÜZİĞİN OLUŞUMUNA İLİŞKİN TEORİK YAKLAŞIMLARIN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
4MÜZİĞİN OLUŞUMUNA İLİŞKİN TEORİK YAKLAŞIMLARIN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
5MÜZİĞİN KAVRAMSAL OLARAK ÇEŞİTLİ TOPLUMLARDA TANIMLANMASINA İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
6MÜZİĞİN KAVRAMSAL OLARAK ÇEŞİTLİ TOPLUMLARDA TANIMLANMASINA İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
7MÜZİK TARİHİNİN MÜZİKOLOJİ BİLİMİ KAPSAMINDAKİ KONUMUNUN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
8ARA SINAVARA SINAV
9MÜZİK TARİHİ ÖĞRENMENİN MÜZİKSEL KİMLİĞİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ ÜZERİNDE DURULMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
10MÜZİK TARİHİ ÖĞRENMENİN MÜZİKSEL KİMLİĞİN OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ ÜZERİNDE DURULMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
11MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN TEMEL KAYNAKLARIN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
12MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN TEMEL KAYNAKLARIN TANITILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
13İLK ÇAĞLARDA MÜZİK OLGUSUNA İLİŞKİN BULGULARIN TANITILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
14İLK ÇAĞLARDA MÜZİK OLGUSUNA İLİŞKİN BULGULARIN TANITILMASI ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
15GENEL TEKRARÖĞRETİM ÜYESİ – ÖĞRENCİ DİYALOGLU
16SINAV VE DEĞERLENDİRMEGENEL DEĞERLENDİRME
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Y. ÖZTUNA, TÜRK MUSİKİSİ TEKNİK VE TARİH, İSTANBUL, 1987. O.AKDOĞU, TÜRK MÜZİĞİ BİBLİYOGRAFYASI (9.YY -1928), İZMİR, 1989. M.N. ÖZALP, TÜRK MUSİKİSİ TARİHİ I-II, TRT MÜZİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI. İLHAN MİMAROĞLU, MÜZİK TARİHİ, İSTANBUL, 1991. A.SAY, MÜZİK TARİHİ, ANKARA, 1995. V.SÖZER, MÜZİK VE MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ, CUMHURİYETİN SESLERİ, TARİH VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2612
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ13    5 5
ÖÇ2     5 5
ÖÇ33    5 5
ÖÇ4     5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr