Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SES404ÇALGI EĞİTİMİ VIIIZorunlu486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı olan Peşrev, Saz Semaisi türlerinde bestelenmiş çalgısal eserlerin öğrencilere öğretilerek, tekniğe dayalı performans açısından yeteneklerinin üst seviyelere çıkmasını sağlayabilmek ve çalgısal eser repertuarlarının daha da genişlemesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Erhan Onat.Halil İbrahim Yüksel. Tolga Meriç
Öğrenme Çıktıları
11.Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı Peşrevlerin öğrenci tarafından hatasız olarak performansının sergilenebilmesi.
22.Lisans 4 seviyesindeki makamlara bağlı olarak Saz Semailerinin öğrenci tarafından doğru olarak icrasının sağlanabilmesi.
33. Lisans 4 seviyesindeki bu eserlerin öğrenilmesi ile çalgısal eser repertuarının daha da genişlemesini sağlayabilmek.
44. Öğrenclierin Tanbur enstrümanında teknik açıdan icra yeteneğini daha üst seviyelerde sergileyebilmeleri.
55. Lisans 4 seviyesindeki makamları tanbur sazında başarıyla uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde Lisans 4 sınıfı Geleneksel Türk Müziği Makamlarını kapsayan çalgısal eserlerden oluşan Peşrev ve Saz Semaileri bulunmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Beyatiaraban peşrevi incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
2Beyatiaraban saz semaisi icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
3Hüseyni Aşiran Peşrevi incelenmesi ve icrası. Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
4Hüseyni Aşiran Saz Semaisi incelenmesi ve icrası. Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
5Nühüft peşrevi ve saz semaisi incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
6Isfahan peşrev ve saz semaisi incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
7Gerdaniye peşrev ve saz semaisi incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
8Ara Sınav
9Gülizar peşrev ve saz semailerinin incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
10Pençgah peşrev ve saz semailerinin incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
11Pesendide peşrev ve saz semailerinin incelenmesi ve icrası. Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
12Sazkar peşrev ve saz semailerinin incelenmesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
13Suzidilara peşrev ve saz semailerinin incelemesi ve icrası.Öğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
14Arazbar Buselik peşrev incelenmesi ve icrasıÖğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
15ArazbarBuselik saz semaisi incelenmesi ve icrasıÖğretim Görevlisinin sunumu ve öğrencinin sunumu.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
TRT Radyosu Nota Arşivi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Kütüphane Nota Arşivi T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Arşivi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14456
Takım/Grup Çalışması14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma428
Performans10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr