Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
SEO402MÜZİK TARİHİ IIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İNSANLIĞIN KÜLTÜR VE SANAT EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİK TARİHİNİN KONUMUNU, TEMEL KONULARINI, KAYNAKLARINI TANITMAK; AYRICA, TARİHSEL BELGELERİN REFERANSINDA TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNDEKİ BAŞLICA AŞAMALAR HAKKINDA BİLGİLER VERMEK.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. F. REYHAN ALTINAY
Öğrenme Çıktıları
1MÜZİK TARİHİNİN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ YERİ VE ÖNEMİNİ KAVRAYABİLME
2MÜZİK TARİHİNİN BAŞLICA KAYNAKLARINI TANIYABİLME
3MÜZİK TARİHİNİN DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ BAŞLICA AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ EDİNME
4MÜZİK TARİHİ ALANINDA ARAŞTIRMA YAPABİLECEK TEMEL BİLGİLERİ EDİNEBİLME
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
TARİH DİSİPLİNİ BAĞLAMINDA, İNSANLIĞIN SANAT VE KÜLTÜR EVRİMİ SÜRECİNDE MÜZİĞİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ, TARİHİN İLK ÇAĞLARINDAN GÜNÜMÜZE KADAR GEÇEN SÜREÇTE MÜZİĞİN GELİŞİMİ İLE İLK TÜRK TOPLULUKLARINDAN GÜNÜMÜZE TÜRK MÜZİĞİ TARİHİNİN BAŞLICA EVRELERİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ DERSİN İÇERİĞİNİ OLUŞTURMAKTADIR.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ORTAÇAĞ’DA AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
2ORTAÇAĞ’DA AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
3KLASİK DÖNEMDE AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
4KLASİK DÖNEMDE AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
5ROMANTİK DÖNEMDE AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
6ROMANTİK DÖNEMDE AVRUPA MÜZİK TARİHİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN AKTARILMASIÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
7İLK TÜRK TOPLULUKLARINDA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
8ARA SINAVÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
9HUNLAR, GÖKTÜRKLER VE UYGURLR’DA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
10HUNLAR, GÖKTÜRKLER VE UYGURLR’DA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİ ÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
11ŞAMANİZM VE MÜZİK İLİŞKİSİ KONUSUNDA BİLGİLER VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
12ŞAMANİZM VE MÜZİK İLİŞKİSİ KONUSUNDA BİLGİLER VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
13DESTAN VE EPİK DÖNEM BAĞLAMINDA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
14DESTAN VE EPİK DÖNEM BAĞLAMINDA MÜZİK OLGUSU HAKKINDA BİLGİLER VERİLMESİÖĞRETİM ÜYESİNİN SUNUMU
15GENEL TEKRARÖĞRETİM ÜYESİ – ÖĞRENCİ DİYALOGLU
16SINAV VE DEĞERLENDİRMEGENEL DEĞERLENDİRME
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Y. ÖZTUNA, TÜRK MUSİKİSİ TEKNİK VE TARİH, İSTANBUL, 1987. O.AKDOĞU, TÜRK MÜZİĞİ BİBLİYOGRAFYASI (9.YY -1928), İZMİR, 1989. M.N. ÖZALP, TÜRK MUSİKİSİ TARİHİ I-II, TRT MÜZİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI. İLHAN MİMAROĞLU, MÜZİK TARİHİ, İSTANBUL, 1991. A.SAY, MÜZİK TARİHİ, ANKARA, 1995. V.SÖZER, MÜZİK VE MÜZİSYENLER ANSİKLOPEDİSİ, CUMHURİYETİN SESLERİ, TARİH VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama2612
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ13    5 5
ÖÇ2     5 5
ÖÇ33    5 5
ÖÇ4     5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr