Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103001052005GENEL TURİZMZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Turizm rehberliği bölümünde eğitim gören öğrencilerin sektörün temel pratikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör.Dr. Nükhet Adalet Akpulat
Öğrenme Çıktıları
1Turizm terminolojisini anlama
2Turizm endüstrisini oluşturan bileşenleri ve işleyiş sistemini öğrenme
3Turizm endüstrisi ile ilişki içerisinde olan diğer faaliyet kolları hakkında bilgi sahibi olma
4Turizm çeşitleri ve dinamiklerini bilme
5Turizm hareketlerindeki değişimi değerlendirme yeteneği kazanma
6Ulusal ve uluslar arası turizm hareketleri hakkında fikir sahibi olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ana temel sektörler, alt sektörler ve turizm endüstrisi, turizmin diğer bilim dalları ile ilişkisi, turist ve turizm kavramlarına detaylı bakış, turizmin gelişimi ve çeşitleri, turizmin ekonomik ve sosyo kültürel etkileri, ulusal ve uluslar arası turizm hareketleri, Türkiye turizminin genel değerlendirmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2Turizm Terminolojisi ve Diğer Bilim Dalları ile Olan İlişkisi
3İnsanları Seyahate Yönelten Nedenler
4Turizmin Gelişimi
5Turizm Çeşitleri – I
6Turizm Çeşitleri – II
7Alternatif Turizm
8Arasınav
9Turistik Ürün
10Turizm Arz ve Talebine İlişkin Temel Kavramlar
11Uluslar arası Turizm Hareketleri - I
12Uluslar arası Turizm Hareketleri - II
13Türk Turizminin Genel Değerlendirmesi - I
14Türk Turizminin Genel Değerlendirmesi - II
15Türk Turizminin Genel Değerlendirmesi - III
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
USTA Öcal, Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara,2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)87
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1      5       
ÖÇ2      4       
ÖÇ3      4       
ÖÇ4      4       
ÖÇ5      5       
ÖÇ6              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr