Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103001222009SANAT TARİHİNE GİRİŞZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, Turist Rehberliği öğrencilerinin 2. ve 3. sınıf derslerinden "Anadolu El Sanatları" ve "Türk Tarihi ve Sanatı" derslerine terminoloji açısından hazırlanmalarını amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Rüçhan BUBUR
Öğrenme Çıktıları
1Bir bilim olarak Sanat Tarihi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma
2Sanat Tarihi bilimine ait teknik terimleri öğrenme ve kullanabilme
3Mimari Süsleme ve El Sanatlarında kullanılan malzeme ve teknikleri detaylarıyla öğrenme
4Anadolu Türk Mimarisinde yapı türleri ve işlevleri konusunda bilgi sahibi olma
5Türk Sanatı araştırmalarını takip edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, 19. yüzyıldan itibaren Arkeoloji'den bağımsızlaşan sanat tarihi biliminin geçirdiği safhalar ve sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri incelenir. Sanat Tarihinde kullanılan mimari, resim, heykel, el sanatları ve diğer konularla ilgili terimler örneklerle öğretilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Sanat nedir? Bir bilim olarak Sanat Tarihi ve Sanat Tarihine Giriş dersinin amacı ve içeriğiAnlatım ve tartışma
1Sanat Tarihinin doğuşu ve gelişimiAnlatım
2Türk Sanatı araştırmalarıÖğrenci sunumu ve anlatım
3Türk Sanatı ve Anadolu Türk Sanatı kavramı.Tartışma
4Anadolu Türk mimarisinde yapı türlerinin terminolojisiSunumlu anlatım
5Anadolu Türk mimarisinde yapı türlerinin terminolojisi Öğrenci sunumu ve anlatım
6Mimari süsleme ve el sanatlarında malzeme ve tekniklerin tanıtılması. Sunumlu anlatım
7Ara sınav
8TerminolojiSunumlu anlatım
9TerminolojiSunumlu anlatım
10TerminolojiSunumlu anlatım
11TerminolojiSunumlu anlatım
12TerminolojiSunumlu anlatım
13TerminolojiSunumlu anlatım
14TerminolojiSunumlu anlatım
15Final sınavıSunumlu anlatım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Selçuk MÜLAYİM, Sanat Tarihinde Araştırma ve Metot, Ankara,1982 Metin SÖZEN – Uğur Tanyeli, Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1986. Doğan HASOL, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14570
Bireysel Çalışma16464
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   5          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   4          
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr