Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103001232009BİLGİSAYARZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilgisayara hakimiyeti arttırmak; Bilgisayar destekli office yönetim uygulamalarını veri tabanı, veriyi tablolaştırma, sunum düzeylerinde algılanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Erdal ORAL
Öğrenme Çıktıları
1Bilgisayar (donanım, yazılım) bileşenleri ve yeni teknolojilere donanımlılık,
2Bilgisayar eğitiminin temellerinden olan office yönetim uygulamalarını çözüm düzeyinde kullanabilme,
3Bilgiye ulaşabilme, yayınlama ve zamanı daha iyi yönetme,
4Bilgisayara Hakimiyet.
5Bilgiyi tablolaştırma, veri tabanı, bilgiyi çözümleme gibi yönetsel kategoriler bazında kendini geliştirme.
6
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Internet Araçları, Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme Problem çözebilme Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme İletişim kurabilme ve grup çalışması yapabilme
Dersin İçeriği
Bilgisayara giriş, Çalışma yaşamında kullanılan temel iş çözümü (Office) yazılımları ile belge oluşturma, Elektonik tablolama ile daha çok bilgiyi çözümleme, yönetme ve paylaşma olanakları, Etkli sunum tekniklerini kullanarak sunu oluşturmak ve sunmak, üst düzey iş ve kişisel e-posta yönetimi uygulama araçları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Bilgisayar bilgileri ve bilgisayara giriş, bilgi, bilişim kavramlarının anlatımı, bilgisayar nedir, nerelerde kullanılır, bilgisayar neden gereklidir, bir bilgisayar sistemi ve çalışma prensipleri, bilgisayarların yapısı, bilgisayar ağları ve İnternet hakkında genel bilgiler, işletim sistemi kavramı, Bilgisayarın eğitimdeki (mesleki, sosyal ve pedagojik) gerçeklikleri, İş yaşamında office uygulamalarının yeri ve önemi. Ders içeriği ve işleyişi hakkında bilgi.
2Hesap tablosuna yazılımına giriş, diğer tablo uygulamaları, tablo yapısı, nerelerde kullanılır kapsamı ve sunduğu çözümler, işleç ve işlev kavramları, aritmetiksel öncelikler örnekler, işlem yapabilme, değişken veri ile sabit veri arasındaki farklılık, Turizim sektöründeki uygulama örneklerine bakış. Uygulamanın farklı şekillerde çalıştırılması. Uygulama örnekleri. Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
3Hücre verilerinin (tarih, saat, para birimi, hizalama) biçimlendirme, hücre referansı düzeyinde aritmetik işlem yapma, işleçlerin bilgisayar karşılıkları, verilerin formülize edilmesi, sabit ve değişken arasındaki farklılıklar, uyarı mesajlarını yorumlama, kısa yollar ve özel liste eklemek, hücre açıklamaları, bölmeleri dondur. Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
4Veri sıralama, Çoklu (sınıf seviyesi tespiti) verilerin çalışma sayfasında kurgulama kodlama, verilerin grafik (pasta , sütun) düzeyde anlaşılır olmasını sağlamak, İstatistik işlevinden eğersay() fonksiyonunun kullanılması. Aritmetiksel işlevlerin kullanılması. Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
5Çalışma sayfaları arası veri ilişkisi, grafik türleri arasındaki farklılıklar 3 boyutlu grafik, formüllerden matematik işlevleri, arama ve başvuru, tarih ve saat işlevleri, gruplandırma.Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
6Mini grafikler (çizgi,kazanç kayıp, sütun), pivot table, pivot chart, Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
7Mantıksal sınama işlevi Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
8Ara Sınavı2 Grup
9Kelime işlemci yazılımana giriş, Dil seçimi, Belge ve sayfa yapısı, sayfa türleri, paragraf yapısı, yazı tipi,tarih ve sayfa no ekleme, dip not, alt ve üst bilgi, görünüm, İçindakiler indeksinin otomotik oluşturulması, şekil referansları, biçimlendirmeler, şablon seçenekleri, profesyonel özgeçmiş şablonları, sayfa kesmeleri Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
10tablo, veri listesi + şablon (mektup, etiket) birleştirmesi, başvurular eklentisi Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
11Etkili sunum teknikleri, sunu oluşturma, slayt yapısı, çizim araç çubuğu Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
12Sunuda video, yazı, ses, grafik materyallerinin bir arada kullanımı, köprü (slayt, program, web) oluşturma, Animasyonlar, slayt gösterisi, sununun farklı (web, pps) formatlara dönüşümü ve sunumTeori ders örneklerinin birebir tekrarı
13Bilgiye erişim arama motorları kütüphaneler, forum, gruplar, sosyal medya, Blog oluşturma ve web sitesiTeori ders örneklerinin birebir tekrarı
14e-posta (outlook) Teori ders örneklerinin birebir tekrarı
15 Turizm endüstrisi bilişim teknolojileri ve uygulamaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Microsoft 7 , Ms Office 2010 Arkadaş yayınları, http://office.microsoft.com/tr-tr/support/?CTT=97 http://www.openoffice.org http://blogspot.com/erdaloral http://slideshare.net/erdaloral
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav16060
Final Sınavı16060
Bütünleme Sınavı16060
Uygulama/Pratik30902700
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)2880
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr