Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103001242009ANADOLU TARİHİ VE SANATI I (PALEOLİTİK VE NEOLİTİK)Zorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Anadolu kültür tarihinde, insanoğlunun varlığına ilişkin ilk kanıtların elde edildiği en erken dönemlerden başlayarak ve kültürel evrim süreci izleyerek, Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ ve Neolitik Çağ’da Anadolu’da varlık göstermiş uygarlıkları inceleyerek, Turist Rehberliği öğrencilerine Anadolu turları sırasında ve sonrasındaki mesleki yaşamlarında örnek bir bilgi ve yaklaşım temeli oluşturabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap ÖZDÖL
Öğrenme Çıktıları
1Dönemle ilgili temel arkeoloji sorunları, terimleri ve kronoloji mantığını kavrama
2İnsanoğlunun geçirdiği kültürel ve biyolojik evrimi Afrika kökenleri ve kanıtları ile birlikte idrak etme
3Günümüzde ilk sanat eserleri olarak tanımlanan mağara resimleri ve şişman kadın figürinlerini kendi mantığı ve dönemi içinde değerlendirip, tartışabilme ve çağdaş insan mantalitesi ile karşılıklı olarak değerlendirebilme
4İnsanoğlunun günümüzden yaklaşık 12 bin yıl kadar önceki Neolitik Çağın başlangıcında, Türkiye’nin güneydoğusunda neden yerleşik yaşama geçip, tarım ve hayvancılığa başladığını kavrayıp, günümüz kültürü ve yaşamı ile karşılıklı olarak değerlendirebilme
5Anadolu coğrafyasında yerleşik yaşama geçiş, Neolitik Çağdaki düşün ve yaşam biçimi ve höyükleşme arasındaki bağlantıyı açıklayabilme
6Türkiye’nin Göbeklitepe ve Çatalhöyük gibi Prehistorik uygarlıklarının, kendi dönemlerinde çevre kültürler içindeki önemini idrak etme ve bu farkındalığı turizmde yeni ve değerli birer ürün olarak pazarlayabilme
7Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik dönemlere ait mimari, heykel ve diğer buluntu türlerini tanıma, tanımlama ve bu eserlere ilişkin yorumları örnekleyebilme
8Prehistorik dönemler ile ilgili en temel ve güncel yayınları ve internet sitelerini tanıma ve takip etme
9Dönemle ilgili öğrendiği arkeolojik yerleşmeleri ve eserleri en kısa zamanda ve etkili bir biçimde, en gerekli ve yeni ve makul yorumlarla yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
10İçerikle ilgili temel konular hakkında düşünme, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel yaklaşım ve yorumu ortaya koyabilme ve bu bilgi birikimini meslek hayatına adapte edebilme
11Geçmişteki ve günümüzdeki Anadolu uygarlıkları, kültürü ve coğrafyasının değerini ve niteliklerini hakkıyla bilme ve değerini bilecek farklı kültürlere tanıtabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini, Anadolu uygarlıklarının; tarihsel süreç içindeki zamandizinsel yerleri, mimari, çanak çömlek, heykeltıraşlık yapıtları ve diğer önemli maddi kültür öğeleri yanında, kültürel, toplumsal, siyasal, dinsel ve düşünsel yapıları oluşturmaktadır. Ülkemiz kültür tarihindeki en önemli ören yerleri arasındaki Göbeklitepe, Çayönü, Nevali Çori ve Çatalhöyük gibi merkezleri, kent planları ve slaytları eşliğinde tanımak da ders içeriğinde önemli bir yeri tutarlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: kapsamı, önemi Bilgi verme ve konuyla ilgili bilgi dağarcığının tespiti
2Anadolu uygarlık tarihine genel bir bakış; kronoloji ve terimlerDönemle ilgili arkeoloji terimlerinin ve kronoloji mantığının pekiştirilmesi
3Dönemle ilgili arkeoloji terimlerinin ve kronoloji mantığının pekiştirilmesi Anlatma, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel ve makul yaklaşım ve yorumu ortaya koyma
4Paleolitik Çağ
5Paleolitik Çağ
6Paleolitik Çağ turizmi ve Avrupa örnekleri
7Mezolitik Çağ
8Ara sınav
9Yerleşik yaşama geçiş ve höyükler
10Neolitik Çağa genel bir bakış
11Akeramik Neolitik Çağ: Çayönü, Nevali Çori, Halan Çemi ve Göbeklitepe
12Akeramik Neolitik Çağda ölü gömme gelenekleri, teknolojik gelişmeler, değiş-tokuş sistemi
13Göbeklitepe’nin ülkemiz ve dünya kültür tarihi ve turizmindeki yeri ve önemi
14Çanak Çömlekli Neolitik Çağ: Çatalhöyük; mimari ve duvar resimleri ve diğer eserler
15Çatalhöyük’ün ülkemiz ve dünya kültür tarihi ve turizmindeki yeri ve önemi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, Başlangıçtan Perslere Kadar, Der Yayınları, İstanbul, 2003. 2.Arkeo Atlas, Anadolu’nun Tarihöncesi, Yazısız Zamanlar, Paleolitik-Mezolitik-Neolitik-Kalkolitik, Sayı 1, 2002. 3.TAY, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik 4.Klaus Schmidt, Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı GÖBEKLİ TEPE En Eski Tapınağı Yapanlar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007, İstanbul. 5.Ian Hodder, Çatalhöyük, Leoparın Öyküsü, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 2006 6.M. Özdoğan – N. Başgelen, Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de Neolitik Dönem, yeni kazılar, yeni bulgular (metinler-levhalar, 2 cilt), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10330
Tartışma6318
Beyin Fırtınası5210
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   5          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5   5          
ÖÇ6   5          
ÖÇ7   4          
ÖÇ8              
ÖÇ9              
ÖÇ10   5          
ÖÇ11              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr