Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103001252009SOSYAL PSİKOLOJİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere önemli teori ve araştırmalar ışığında sosyal psikoloji hakkında genel bir bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. İsmail Gezgin
Öğrenme Çıktıları
1İnsan davranışına ilişkin sosyal psikolojik yaklaşımı anlayabilme.
2Sosyal etki ve etkileşime ilişkin sosyal psikolojik açıklamaları öğrenebilme ve kavrayabilme.
3Sosyal etki ve etkileşim alanında kullanılan araştırma yöntemlerini anlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal Etki, Konformite ve İtaat, Benlik, Benlik Sunumu, Sosyal Kimlik, Sosyal Karşılaştırma, Stereotipler, Önyargı ve Ayrımcılık, Grup Süreçleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyal Psikolojiye GirişAnlatım
2Sosyal Psikolojide Teori ve AraştırmaAnlatım
3Sosyal EtkiAnlatım
4Sosyal EtkiAnlatım
5Konformite ve İtaatAnlatım
6Konformite ve İtaatAnlatım
7BenlikAnlatım
8Ara sınavAnlatım
9Benlik SunumuAnlatım
10Sosyal KimlikAnlatım
11Sosyal KarşılaştırmaAnlatım
12Stereotip, Önyargı ve AyrımcılıkAnlatım
13Stereotip, Önyargı ve AyrımcılıkAnlatım
14Grup SüreçleriAnlatım
15Genel DeğerlendirmeAnlatım
16Final SınavıFinal Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bilgin, N. (2008 ). Sosyal Psikoloji, İzmir, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 145 Bilgin, N. (1995). İnsan İlişkileri ve Kimlik, İstanbul, Sistem Yayıncılık Bilgin, N. (2003). Sosyal Psikoloji Sözlüğü, Kavramlar, Yaklaşımlar: İstanbul, Bağlam Yayıncılık Hogg, M. A; Vaughan, G. M. (2007): Sosyal Psikoloji, Ankara, Ütopya Yayınevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2006).Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul, Evrim Yayınevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1          5   
ÖÇ2          4   
ÖÇ3              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr