Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002012005DİNLER TARİHİ-IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dinler Tarihi I dersinin amacı; günümüzde hala yaşayan ya da tarihe karışmış dünyanın çeşitli bölgelerindeki geleneksel dinleri ve bugün için az ya da çok sayıda inananı olan çeşitli Yakındoğu dinlerini inceleyerek, hem öğrencilerin kendi bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak hem de ülkemize gelen farklı dinsel inanç ve kültürlere sahip konuklarımızı daha iyi tanıyabilmeyi ve söz konusu dinsel gelenekleri ilgili oldukları arkeolojik eserler üzerinde anlatabilmeyi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap ÖZDÖL
Öğrenme Çıktıları
1Totemizm, Animizm gibi dinsel içerikli kavramlarla ifade edilen kimi geleneksel dinlerin ve Yahudilik ve Hıristiyanlık dinlerinin, tarihsel gelişimlerini, temel prensiplerini, mezheplerini ve inanç ve ibadet esaslarını çeşitli yayınlardan ve arkeolojik eserlerden kavrayıp, aktarabilme
2Efes, Sardis, İzmir, Yalvaç, Antakya, Urfa, Konya-Çatalhöyük, İstanbul ve Kapadokya gibi belirgin bir dinsel karakteri olan ören yerleri ve kültür bölgelerinin, eski uygarlıkların dinleri ve Hıristiyanlık ve Yahudilik için önemlerini idrak etme ve bu farkındalığı inanç ve kültür turizminde yeni ve değerli birer ürün olarak pazarlayabilme
3İçerikle ilgili en temel ve güncel yayınları ve internet sitelerini tanıma ve takip
4İçerik dahilinde öğrendiği dinsel gelenekleri ve bu geleneklerle ilgili eserleri en kısa zamanda ve etkili bir biçimde, en gerekli ve yeni ve makul yorumlarla yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
5İçerikle ilgili temel konular hakkında düşünme, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel yaklaşım ve yorumu algılama ve bu bilgi birikimini meslek hayatına adapte edebilme
6Geçmişteki ve günümüzdeki farklı dinsel geleneklerin niteliklerini hakkıyla bilme, temel prensiplerine saygı duyma, dinlerin farklılıklarından çok ortak noktaları üzerine yoğunlaşma ve bu bakış açısını hem kendi bireysel ilişkilerinde hem de meslek yaşantısında gelen konuklarına karşı yaşama geçirebilme
7Türkiye’nin günümüzde hala yaşayan ya da tarihe karışmış pek çok dine yurtluk yapmış bir coğrafya olmasının nedenlerini tahlil edebilme ve bu kültürel zenginliği genlerimize işlemiş bir özellik olarak algılayarak günümüz kültürü ve yaşamı içine entegre edebilme
8Din tanımı, dinlerin sınıflandırılması gibi konuların bakış açısına göre değişebildiklerini idrak etme ve bu nedenle dogmatik gibi görünen bu konularda daha esnek ve saygılı bir yaklaşıma sahip olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Yakındoğu’da semavi dinler olarak tanımlanan Yahudilik ve Hıristiyanlık ve bu dinsel geleneklerle ilişkili merkezler, eserler ve yaşayan gelenekler ve kültürler oluşturur. İnanç turizmi açısından oldukça zengin ülkemizde, bu kapsamdaki Efes, Sardis, İzmir, Yalvaç, Antakya, Urfa, Konya-Çatalhöyük, İstanbul ve Kapadokya gibi belirgin bir dinsel karakteri olan ören yerleri ve bu yerlerle bağlantılı Meryem Ana, St. John, St. Paul, İbrahim Peygamber gibi dinsel karakterler ve Yedi Kilise, Ayasofya, Kariye Müzesi, Anadolu’lu azizler, Süryanilik vb. konular da dersin içeriğiyle yakından ilişkilidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anadolu ve dinler tarihi ve inanç turizmi; dinler tarihi dersinin amacı, içeriği ve bakış açısıBilgi verme ve konuyla ilgili bilgi dağarcığının tespiti
2Din kavramı, dinlerin sınıflandırılması ve dinin ögeleri Anlatma, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel ve makul yaklaşım ve yorumu ortaya koyma
3Günümüzde dinsel coğrafya ve yaşayan dinler
4Geleneksel Dinler (Totemizm, Animizm, Naturizm, Ata Kültü kavramları)
5Yahudilik:Yahudilikle ilgili temel terimler
6Yahudiliğin tarihsel gelişimi
7Yahudiliğin tarihsel gelişimi
8Ara sınav
9Yahudiliğin temel özellikleri
10Günümüzde Yahudilik ve mezhepler
11Yahudilikte inanç temelleri
12Yahudilikte ibadet
13Hıristiyanlık:Hıristiyanlıkla ilgili temel terimler
14Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi
15Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mircae Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (III cilt), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000. 2.Şinasi Gündüz (edt.), Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007. 3.Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1998. 4.Felicien Challaye, Dinler Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1998. 5.Mary Pat Fisher, Living Religions, Prentice Hall, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Tartışma8216
Alan Gezisi248
Beyin Fırtınası5210
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     4        
ÖÇ2     5        
ÖÇ3     5        
ÖÇ4     5        
ÖÇ5     4        
ÖÇ6     5        
ÖÇ7     5        
ÖÇ8     4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr