Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002022005DİNLER TARİHİ-IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dinler Tarihi II dersinin amacı; bu ders serisinin ilkinde tanımaya başladığımız ancak ilk dönemde henüz tamamlayamadığımız, günümüzde hala yaşayan ve bugün için az ya da çok sayıda inananı olan çeşitli Yakındoğu dinlerini incelemeye devam ederek, hem öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak hem de ülkemize gelen farklı dinsel inanç ve kültürlere sahip konuklarımızı daha iyi tanıyabilmeyi ve söz konusu dinsel gelenekleri ilgili arkeolojik eserler üzerinde anlatabilmeyi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap Özdöl
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye’nin günümüzde hala yaşayan ya da tarihe karışmış pek çok dine yurtluk yapmış bir coğrafya olmasının nedenlerini tahlil edebilme ve bu kültürel zenginliği genlerimize işlemiş bir özellik olarak algılayarak günümüz kültürü ve yaşamı içine entegre edebilme
2İlk dönemde incelenmesi tamamlanmamış olan Hıristiyanlık dininin ve İslamiyet’in tarihsel gelişimi, temel prensipleri, mezhepleri ve inanç ve ibadet esaslarını çeşitli yayınlardan ve arkeolojik eserlerden kavrayıp, aktarabilme
3Efes, Yalvaç, Antakya, Urfa, Konya, İstanbul ve Kapadokya gibi belirgin bir dinsel karakteri olan ören yerleri ve kültür bölgelerinin, Hıristiyanlık ve İslamiyet dinleri için önemlerini idrak etme ve bu farkındalığı inanç ve kültür turizminde yeni ve değerli birer ürün olarak pazarlayabilme
4İçerikle ilgili en temel ve güncel yayınları ve internet sitelerini tanıma ve takip etme
5İçerik dahilinde öğrendiği dinsel gelenekleri ve bu geleneklerle ilgili eserleri en kısa zamanda ve etkili bir biçimde, en gerekli ve yeni ve makul yorumlarla yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
6İçerikle ilgili temel konular hakkında düşünme, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel yaklaşım ve yorumu algılama ve bu bilgi birikimini meslek hayatına adapte edebilme
7Geçmişteki ve günümüzdeki farklı dinsel geleneklerin niteliklerini hakkıyla bilme, temel prensiplerine saygı duyma, dinlerin farklılıklarından çok ortak noktaları üzerine yoğunlaşma ve bu bakış açısını hem kendi bireysel ilişkilerinde hem de meslek yaşantısında gelen konuklarına karşı yaşama geçirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Yakındoğu’nun yaşayan dinlerinden Hıristiyanlık, Nasturilik, Yezidilik, Keldanilik ve İslamiyet ve bu dinsel geleneklerle ilişkili merkezler, eserler ve yaşayan gelenekler ve kültürler oluşturur. İnanç turizmi açısından oldukça zengin ülkemizde, bu kapsamdaki Efes, İzmir, Yalvaç, Antakya, Urfa, Mardin, Konya, İstanbul ve Kapadokya gibi belirgin bir dinsel karakteri olan ören yerleri ve bu yerlerle bağlantılı Meryem Ana, Aziz Paulus, İbrahim Peygamber, Yedi Kilise, Ayasofya, Kariye Müzesi, Anadolu’lu azizler, Süryanilik, Anadolu’da Alevilik ve Bektaşilik, Mevlevilik vb. konular da dersin içeriğiyle yakından ilişkilidir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hıristiyanlık:Hıristiyanlıkla ilgili temel terimlerDinler tarihi I dersi ile ilgili hatırlatma ve bağlantı kurma
2Hıristiyanlığın temel ilkeleri ve tarihsel gelişimiAnlatma, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel ve makul yaklaşım ve yorumu ortaya koyma
3Hıristiyanlığın tarihsel gelişimi"
4Hıristiyanlığın temel özellikleri"
5Günümüzde Hıristiyanlık ve mezhepler"
6Nasturilik, Yezidilik ve Keldanilik"
7Hıristiyanlığın inanç temelleri"
8Ara sınav
9Hıristiyanlıkta ibadet, bayramlar ve özel günler"
10İslamiyet: İslamiyetle ilgili temel terimler"
11İslamiyetin temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi"
12İslamiyetin tarihsel gelişimi"
13İslamiyetin temel özellikleri"
14İslamiyet ve mezhepler"
15İslamiyette inanç temelleri"
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mircae Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (III cilt), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2000. 2. Şinasi Gündüz (edt.), Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007. 3. Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1998. 4. Felicien Challaye, Dinler Tarihi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1998. 5.Mary Pat Fisher, Living Religions, Prentice Hall, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Tartışma8216
Alan Gezisi248
Beyin Fırtınası5210
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1     4        
ÖÇ2     5        
ÖÇ3     4        
ÖÇ4     4        
ÖÇ5     4        
ÖÇ6     5        
ÖÇ7     5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr