Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002032005TURİZM COĞRAFYASIZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Turizm Coğrafyası'nın Turizm Rehberliği ile ilişkisini açıklamak,Türkiye'nin coğrafi unsurlarını turizm kapsamında tartışmak, Türkiye coğrafyasına bağlı olarak geliştirilen yeni turizm yaklaşımları ve türleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Sevgül Çilingir Cesur
Öğrenme Çıktıları
1Turizm coğrafya ilişkisi
2Turizmin gelişimi ve dağılışı
3Yeni turizm türleri ve yaklaşımları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Turizm, turizm-coğrafya ilişkisi, Türkiye coğrafyası, Fiziki ve Beşeri coğrafi unsurların turizmde değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Turizm, turist kavramı, turizm-coğrafya ilişkisiAnlatım
2Dünyada turizmin gelişiminin açıklanması.Anlatım
3Turizmi etkileyen faktörlerAnlatım
4Turizmde çekicilikler ve coğrafyaProje Sunumu
5Turistik çekicilikler ve turizm türleriAnlatım
6Turizm ulaştırması, Anlatım
7Turizmde konaklama ve hizmetlerProje Sunumu
8Arasınav (Vize)-
9Turizm potansiyelinin saptanması ve turizm projeleriAnlatım
10Turizmin sınıflandırılması ve geleneksel turizm anlayışıAnlatım
11Yeni turizm türleri ve yaklaşımlarıAnlatım
12Turizmin etkileri: Kuramsal: Ekonomik-çevresel-toplumsalAnlatım
13Turizmin etkileri: Dünyadan örneklerAnlatım
14Turizm- Doğal miras ve korumaAnlatım
15Turizm-kültür mirası ve korumaAnlatım
16Final-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AYDIN, İsmet. 1990: Açıklamalı Turizm Terimler Sözlüğü. Aydın GÜRDAL, M. 2001: Türkiye Turizm Coğrafyası. Detay yay. KÖKSAL, A., 1994, Türkiye turizm Coğrafyası, Ankara. ÖZGÜÇ, N. 1998: “Turizm Coğrafyası”. Çantay Kitabevi. İstanbul. GEZGİN, D. 2007. "Bitki Mitosları". Sel Yayıncılık. İstanbul. GEZGİN, D. 2009. "Su Mitosları". Sel Yayıncılık. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1143           
ÖÇ2253           
ÖÇ3253           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr