Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002052005ALTERNATİF TURİZM HAREKETLERİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Turist rehberliği 2. sınıfta okuyan öğrencilere, kitle turizmi ve özel ilgi turizmi arasındaki farkları ve alternatif turistik ürünler hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Esin ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
1Kitle turizm, özel ilgi turizmi ve alternatif turistik ürün hakkında bilgi sahibi olma
2Alternatif turizm türlerini bilme
3Turistik ürün çeşitlerini tek tek tanımlayabilme, özellik ve önemlerini bilme
4Turistik ürün çeşitlerinin Türkiye’deki gelişimini, sorunlarını ortaya koyabilme
5Turistik ürün çeşitlerinin mevcut sorunlarına çözüm önerileri geliştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Özel ilgi turizmi, turistik ürün çeşitleri, özellikleri ve arz talep koşulları dikkate alınarak incelenecektir.Derste anlatılan teorik veriler öğrencilerin yapacakları araştırmalar ve uzmanların anlatımı ile pekiştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2Turistik Ürün ve özel ilgi turizmi kavramı
3Özel ilgi turizmi ile kitle turizmi arasındaki farklar
4Kırsal Turizm, Milli Parklar ve Turizm
5Eko Turizm
6Kültür ve İnanç Turizmi
7Kongre Turizmi
8Ara sınav
9Sağlık Turizmi, Wellness
10Dağ ve Kış turizmi
11Av Turizmi
12Yat Turizmi
13Golf Turizmi
14Örnek Olay Çalışması
15Örnek Olay Çalışması
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Turizm Bakanlığı yayınları ve web sitesi www.turizm.gov.tr TÜRSAB yayınları ve web sitesi www.tursab.org.tr Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt (Ed), Turistik Ürün Çeşitleri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. Meryem Akoğlan Kozak, Sadık Bahçe, Özel İlgi Turizmi, Detay Yayıncılık, Ankara 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Proje Hazırlama11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3824
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3824
Okuma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1      35      
ÖÇ2      15      
ÖÇ3      24      
ÖÇ4      15      
ÖÇ5      35      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr