Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002202009TÜRK TARİHİ VE SANATI IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadolu’daki Osmanlı Dönemi mimari eserlerinin kronolojik bir gelişim içinde tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Rüçhan BUBUR
Öğrenme Çıktıları
1Osmanlı dönemi tarihi hakkında genel bilgi sahibi olma
2Osmanlı dönemi mimarisini kronolojik gelişimi içinde öğrenme
3Osmanlı dönemi sanatını tarih içinde değerlendirebilme
4Osmanlı dönemi yapılarını mimari ve süsleme özellikleriyle ayrıntılı bir şekilde tanıma
5Osmanlı dönemi mimarisinin cami, türbe, medrese ve şehir hanı gibi yapı türleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, Osmanlı dönemine ait cami, türbe, şehir hanları ve medreseler kronolojik bir gelişim içinde incelenecektir. Anadolu’daki Osmanlı Dönemi camileri erken, klasik ve kalsik sonrası olarak üç dönem içinde ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Erken Osmanlı camilerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
1Erken Osmanlı camilerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
2Tabhaneli (Osmanlı Devri) camilerinin tanıtılması. Sunumlu anlatım
3Tabhaneli (Osmanlı Devri) camilerinin tanıtılması. Sunumlu anlatım
4Kalsik Dönem Osmanlı camilerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
5Kalsik Dönem Osmanlı camilerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
6Kalsik Dönem Sonrası Osmanlı Camilerinin tanıtılması. Sunumlu anlatım
7Ara sınav
8Kalsik Dönem Sonrası Osmanlı Camilerinin tanıtılması. Sunumlu anlatım
9Osmanlı Medreselerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
10Osmanlı Medreselerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
11Osmanlı Devri Şehir Hanlarının tanıtılması.Sunumlu anlatım
12Osmanlı Devri Şehir Hanlarının tanıtılması.Sunumlu anlatım
13Osmanlı Devri Türbelerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
14Osmanlı Hanedan Türbelerinin tanıtılması. Sunumlu anlatım
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul, 1984 ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisi’nin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988. Türkiye Tarihi, Cem Yayınevi, (Sina AKŞİN’in yönetiminde hazırlanmış 5 cilt) ASLANAPA, O., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul, 2004. Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi. (Görsel Yayınları)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma16464
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   5          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   4          
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr