Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002232009TÜRK TARİHİ VE SANATI IZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari eserleri kronolojik bir gelişim içinde tanıtılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Rüçhan BUBUR
Öğrenme Çıktıları
1Anadolu Türk mimarisini tarihi gelişimi içinde kavrama
2Türk Sanatı ve Anadolu Türk Sanatı kavramları hakkında bilgi sahibi olma
3Başlangıç devri Anadolu Türk tarihi ve ilk Türk Beylikleri’nin tarihi öğrenme
4Anadolu Türk mimarisinin başlangıcından Beylikler devrine kadar ortaya çıkmış olan yapı türlerinin kaynak ve kökeni hakkında bilgi sahibi olma
5Başlangıcından Beylikler devrine kadar Anadolu Türk mimarisindeki cami, türbe, kervansaray ve medreseleri mimari ve süsleme özellikleri ile tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, başlangıç devri Anadolu Türk tarihi ve ilk Türk Beylikleri’nin camilerinin tanıtılacaktır. Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi tarihi ile bu dönemlere ait cami, medrese ve kervansaraylar kronolojik bir gelişim içinde mimari ve süsleme özellikleriyle tanıtılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Sanat nedir? Bir bilim olarak Sanat Tarihi ve Türk Tarihi ve Sanatı dersinin amacı ve içeriği.Anlatım
1Türk Sanatı ve Anadolu Türk Sanatı kavramı.Anlatım ve tartışma
2Başlangıç devri Anadolu Türk tarihi ve ilk Türk Beylikleri’nin camilerinin tanıtılması. Sunumlu anlatım
3Anadolu’daki İlk Türk Beylikleri’nin camilerinin tanıtılması.Sunumlu anlatım
4Anadolu Selçuklu Camilerinin tanıtılması Sunumlu anlatım
5Anadolu Selçuklu Camilerinin tanıtılmasıSunumlu anlatım
6Anadolu Selçuklu Beylikleri tarihi ve Beylikler devri camilerinin tanıtılması. Sunumlu anlatım
7Ara sınav
8Anadolu Selçuklu Beylikler Devri camilerinin tanıtılması Sunumlu anlatım
9Anadolu Selçuklu Medreselerinin tanıtılmasıSunumlu anlatım
10Anadolu Selçuklu Medreselerinin tanıtılmasıSunumlu anlatım
11Anadolu Selçuklu Kervansaraylarının tanıtılmasıSunumlu anlatım
12Anadolu Selçuklu Kervansaraylarının tanıtılmasıSunumlu anlatım
13Anadolu Selçuklu Türbelerinin tanıtılmasıSunumlu anlatım
14Anadolu Selçuklu Türbelerinin tanıtılması Sunumlu anlatım
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ASLANAPA, O., Türk Sanatı, İstanbul, 1984 ALTUN, A., Ortaçağ Türk Mimarisi’nin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul, 1988. Türkiye Tarihi, Cem Yayınevi, (Sina AKŞİN’in yönetiminde hazırlanmış 5 cilt) SÖZEN, M., – TANYELİ, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1986. Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi. (Görsel Yayınları)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma16464
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   3          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr