Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002242010ANADOLU DEMİR ÇAĞI KRALLIKLARIZorunlu246
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadolu Tarihi ve Sanatı seri dersinin bir uzantısı niteliğinde sayılabilecek bu dersin amacı; Anadolu’da Demir Çağ’da varlık göstermiş uygarlıkları inceleyerek, Turist Rehberliği öğrencilerine Anadolu turları sırasında ve sonrasındaki mesleki yaşamlarında örnek bir bilgi ve yaklaşım temeli oluşturabilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap ÖZDÖL
Öğrenme Çıktıları
1Dönemle ilgili temel arkeoloji sorunları, terimleri ve kronolojisini kavrama
2Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl kadar önce, MÖ I. bin yılın 2. çeyreğinde, Türkiye’nin doğusundan batısına kadar uzanan bir coğrafyanın, neden “Krallıklar coğrafyası” olarak tanımlanmayı hak eden bir gelişim sürecine girdiğini tahlil edebilme ve bu süreci günümüz kültürü ve yaşamı ile karşılıklı olarak değerlendirebilme
3Geç Hitit, Urartu, Lydia, Phrygia gibi MÖ I. bin yıl Anadolu Krallıklarını, Karatepe, Karkamış, Tuşpa (Van), Sardis (Salihli) ve Gordion gibi başkentler ve önemli yerleşmeleri eşliğinde tanıyıp, aktarabilme
4MÖ I. bin yılın Karkamış, Tuşpa, Sardis, Gordion ve İonia gibi en önemli yerleşmeleri ve kültür bölgelerinin, kendi dönemlerindeki çevre kültürler içindeki önemlerini idrak etme ve bu farkındalığı turizmde yeni ve değerli birer ürün olarak pazarlayabilme
5Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Urartu, Lydia, Phryg ve Geç Hitit dönemlerine ait mimari, heykel ve diğer buluntu türlerini tanıma, tanımlama ve bu eserlere ilişkin yorumları örnekleyebilme
6Dönemle ilgili en temel ve güncel yayınları ve internet sitelerini tanıma ve takip etme
7Dönemle ilgili öğrendiği arkeolojik yerleşmeleri ve eserleri en kısa zamanda ve etkili bir biçimde, en gerekli ve yeni ve makul yorumlarla yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
8İçerikle ilgili temel konular hakkında düşünme, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel yaklaşım ve yorumu ortaya koyabilme ve bu bilgi birikimini meslek hayatına adapte edebilme
9Geçmişteki ve günümüzdeki Anadolu uygarlıkları, kültürü ve coğrafyasının değerini ve niteliklerini hakkıyla bilme ve değerini bilecek farklı kültürlere tanıtabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; Demir Çağ’da tam bir “Krallıklar Coğrafyası” olan Anadolu’daki uygarlıklarının, tarihsel süreç içindeki zamandizinsel yerleri, mimari, çanak çömlek, heykeltıraşlık yapıtları ve diğer önemli maddi kültür öğeleri yanında, kültürel, toplumsal, siyasal, dinsel ve düşünsel yapıları oluşturmaktadır. Geç Hitit, Urartu, Asur, Lydia, Phrygia gibi Anadolu Demir Çağ Krallıkları ve Karatepe, Karkamış, Tuşpa (Van), Sardis (Salihli), İonia gibi ülkemiz kültür turizminde en çok ziyaret edilen antik kentler ve bölgeler, kent planları ve buralarda ortaya çıkarılan buluntu ve kalıntıların slaytları da bu dersin içeriğinde önemli bir yeri tutarlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Geç Tunç Çağı ve Hitit İmparatorluğunun sonuAnadolu tarihi ve Sanatı II dersi ile ilgili hatırlatma ve bağlantı kurma
2Demir Çağa giriş ve deniz halklarıAnlatma, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel ve makul yaklaşım ve yorumu ortaya koyma
3Geç Hitit Kent Devletleri"
4Geç Hitit Kent Devletleri"
5Urartu Krallığı"
6Urartu Krallığı"
7Urartu Krallığı"
8Ara sınav
9Phryg Krallığı"
10Phryg Krallığı"
11Lydia Krallığı"
12Lydia Krallığı"
13I. bin yılda doğu batı ilişkileri"
14I. bin yılda doğu batı ilişkileri"
15Kıta Yunanistan kültürü, İonia ve Anadolu kültürleri"
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, Başlangıçtan Perslere Kadar, Der Yayınları, İstanbul, 2003. 2.Troia, Düş ve Gerçek, Homer Kitabevi, İstanbul, 2001. 3.Arkeo Atlas, Hititler, Tunç Çağı, Sayı 3, 2004 4.Arkeo Atlas, Doğu’nun Demir Çağı, Sayı 4, 2005. 5.Altan Çilingiroğlu, Urartu Krallığı, Tarihi ve Sanatı, Yaşar Yayınları, İzmir, 1997. 6.B.B. Piotrovskii, The Ancient Civilizations of Urartu, Geneva, 1969. 7.Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Tartışma10220
Alan Gezisi2612
Beyin Fırtınası8216
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   5          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5   4          
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8   5          
ÖÇ9              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr