Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103002272009ANADOLU TARİHİ VE SANATI II (KALKOLİTİK VE TUNÇ)Zorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kültürel evrim süreci izlenerek anlatılan Anadolu Tarihi ve Sanatı dersi serisinin 2.si olan bu dersin amacı, kültür tarihinde Neolitik Çağ’ın ardından yaşanan Kalkolitik Çağ ve Tunç Çağ’da Anadolu’da varlık göstermiş uygarlıkları inceleyerek, Turist Rehberliği öğrencilerine Anadolu turları sırasında ve sonrasındaki mesleki yaşamlarında örnek bir bilgi ve yaklaşım temeli oluşturabilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap ÖZDÖL
Öğrenme Çıktıları
1Dönemle ilgili temel arkeoloji sorunları, terimleri ve kronolojiyi kavrama
2İnsanoğlunun günümüzden yaklaşık 7 bin yıl kadar önce Kalkolitik Çağın ortalarında, Türkiye’nin güneydoğusunda neden kentleşme sürecine girdiğini tahlil edebilme ve bu süreci günümüz kültürü ve yaşamı ile karşılıklı olarak değerlendirebilme
3Kalkolitik Çağdaki kültür süreçlerinden olan Halaf, Obeyd ve Uruk dönemlerini örnek yerleşmelerle birlikte açıklayabilme
4Türkiye’nin Arslantepe, Troia, Alacahöyük, Hattuşa (Boğazköy) ve Kültepe gibi Kalkolitik, Tunç Çağ ve Hitit Dönemi yerleşmelerinin, kendi dönemlerindeki çevre kültürler içindeki önemlerini idrak etme ve bu farkındalığı turizmde yeni ve değerli birer ürün olarak pazarlayabilme
5Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Kalkolitik, Tunç Çağ ve Hitit dönemlerine ait mimari, heykel ve diğer buluntu türlerini tanıma, tanımlama ve bu eserlere ilişkin yorumları örnekleyebilme
6Dönemle ilgili en temel ve güncel yayınları ve internet sitelerini tanıma ve takip etme
7Dönemle ilgili öğrendiği arkeolojik yerleşmeleri ve eserleri en kısa zamanda ve etkili bir biçimde, en gerekli ve yeni ve makul yorumlarla yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
8İçerikle ilgili temel konular hakkında düşünme, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel yaklaşım ve yorumu ortaya koyabilme ve bu bilgi birikimini meslek hayatına adapte edebilme
9Geçmişteki ve günümüzdeki Anadolu uygarlıkları, kültürü ve coğrafyasının değerini ve niteliklerini hakkıyla bilme ve değerini bilecek farklı kültürlere tanıtabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini Kalkolitik ve Tunç Çağlarda varlık göstermiş Anadolu uygarlıklarının; tarihsel süreç içindeki zamandizinsel yerleri, mimari, çanak çömlek, heykeltıraşlık yapıtları ve diğer önemli maddi kültür öğeleri yanında, kültürel, toplumsal, siyasal, dinsel ve düşünsel yapıları oluşturmaktadır. Ülkemiz kültür tarihinde en çok tanınan ve ziyaret edilen ören yerleri arasındaki Troia, Kültepe – Kaniş, Hattuşa (Boğazköy) ve Alacahöyük gibi, Tunç Çağ ve Hitit uygarlıklarına ait merkezleri, kent planları ve slaytları eşliğinde tanımak da ders içeriğinde önemli bir yeri tutarlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Geç Neolitik ÇağAnadolu Tarihi ve Sanatı I dersi ile ilgili hatırlatma ve bağlantı kurma
2Kalkolitik Çağ, kentleşme ve Güneydoğu AnadoluAnlatma, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel ve makul yaklaşım ve yorumu ortaya koyma
3Halaf kültürü
4Obeyd kültürü
5Uruk kültürü
6Kalkolitik Çağın sonu ve Tunç Çağa geçiş: Etr kültürleri ve madenin yoğun kullanımının Tunç Çağ kültürlerine etkisi
7Tunç Çağ genel özellikleri ve Troia
8Ara sınav
9Troia
10Troia
11Hatti Uygarlığı ve Alacahöyük
12Orta Tunç Çağı: Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Kültepe (Kaniş Karum)
13Hitit tarihi ve Eski Hitit Devleti
14Hitit İmparatorluğu ve Hattuşa
15Hitit dini ve dini mimarisi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi, Başlangıçtan Perslere Kadar, Der Yayınları, İstanbul, 2003. 2.Arkeo Atlas, Tunç Bakışlar, Son Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı, Anadolu’da Kentleşme, Sayı 2, 2003. 3.TAY, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, Bakır-Taş Çağı (Kalkolitik), 1998 4.TAY, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri, İlk Tunç Çağı (2 klasör), 2002 5.Troia, Düş ve Gerçek, Homer Kitabevi, İstanbul, 2001. 6.Arkeo Atlas, Hititler, Tunç Çağı, Sayı 3, 2004 7.Arkeo Atlas, Doğu’nun Demir Çağı, Sayı 4, 2005. 8.Ahmet Ünal, Hititler Devrinde Anadolu I-III, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2002-2003-2005 9.Sedat Alp, Hitit Çağında Anadolu, Tübitak Yayınları, 2003 10.Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım10330
Tartışma10220
Beyin Fırtınası5210
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   5          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5   4          
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8   5          
ÖÇ9              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr