Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103003052005ESKİ YERLEŞİM YERLERİ-IZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye’deki eski yerleşim yerlerinin ve bu yerleşimler içindeki çeşitli yapıların ve eserlerin öğrenilmesi ve sunulabilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Elçin Doğan Gürbüzer
Öğrenme Çıktıları
1Yerleşik yaşama geçiş ve yerleşim kurma zorunluluğunun kavranmasını sağlama
2İnsanın bir arada yaşam pratiklerinin yerleşim kurma zorunluluğu getirmesini anlama
3Günümüz yerleşimlerinin hangi noktadan geldiğini kavrama ve sorunlarını kolaylıkla algılama yeteneğini geliştirme
4Uygarlık ve kültür tarihinin serüvenine hakim olma yeteneği geliştirme
5Geçmişten günümüze toplumsal yaşamın, insanlar arasındaki ilişkilerin mekansal düzenlemeler ile şekillendirildiğini öğrenme.
6Önemli Kentleri ve yapılarını çeşitli özellikleri ile öğrenip bu bilgileri aktarma yetisine sahip olma.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
En eski dönemlerden itibaren insanın yerleşik düzene geçişi, Anadolu'da kurduğu köy ve kentlerin kronolojik bir sırayla değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtılması ve yöntemin izahıTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi-
2Yerleşik dönem öncesi insan yaşamıÖğretim üyesinin sunumu-
3İnsanı yerleşik hayata iten koşullarÖğretim üyesinin sunumu-
4İlk yerleşimler, köyler, tapınaklarÖğretim üyesinin sunumu-
5Bir arada yaşama pratikleri, yeni kurallar, koşullarÖğretim üyesinin sunumu-
6Göbeklitepe, Nevali Çöri, Öğretim üyesinin sunumu-
7Hallençemi, ÇatalhöyükÖğretim üyesinin sunumu-
8Kentsel DevrimÖğretim üyesinin sunumu-
9Anadolu’da kentleşme Öğretim üyesinin sunumu-
10Troia ve Tunç ÇağıÖğretim üyesinin sunumu-
11Hattuşa ve HititlerÖğretim üyesinin sunumu-
12Deniz kavimleri, Gordion, SardeisÖğretim üyesinin sunumu-
13İon ve Aiol Kolonizasyonu, SmyrnaÖğretim üyesinin sunumu-
14MiletosÖğretim üyesinin sunumu-
15DydimaÖğretim üyesinin sunumu-
16Final: Genel değerlendirmeÖğretim üyesinin sunumu-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Habitat II, Tarihten Günümüze Konut ve Yerleşim, 1996 M. Özdoğan Neolitic Anatolian, Arkeoloji ve Sanat Sevgi Aktüre, Anadolu’da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları. G. Bean, Eski Çağda Ege Bölgesi G. Bean, Eski Çağda Menderes'in Ötesi G. Bean, Eski Çağda Lykia Bölgesi G.Bean, Eski Çağda Güney Kıyıları E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları R.E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu? Arkeoatlas
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Alan Gezisi5630
Beyin Fırtınası16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Okuma10440
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   4          
ÖÇ2   4          
ÖÇ3   4          
ÖÇ4   5          
ÖÇ5   5          
ÖÇ6              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr