Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103003232009DOĞU ROMA TARİHİ VE SANATIZorunlu356
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları arasında; turist rehberliği öğrencilerine Doğu Roma ya da diğer bilinen adıyla Bizans İmparatorluğu başkenti İstanbul’a ve Kapadokya gibi imparatorluğun diğer önemli bölgelerine ziyarete gelen çoğunlukla Hıristiyan inancına sahip konuklarımıza, Doğu Roma dönemine ait çok sayıdaki insanlık kültür miraslarını bir ev sahibi olarak gereğince bilmek ve tanıtmak ve bu sayede Anadolu kültür turizmine katkıda bulunmak ve Anadolu turları sırasında ve sonrasındaki mesleki yaşamlarında örnek bir bilgi temeli oluşturabilmek yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap ÖZDÖL
Öğrenme Çıktıları
1Doğu Roma İmparatorluğu’nun tarihsel gelişiminin, Türkiye arkeolojisi ve sanat tarihiyle ne denli iç içe olduğunu farkına varma
2İstanbul’un günümüzden yaklaşık 1700 yıl kadar önce neden bir Hıristiyanlık İmparatorluğu olan Doğu Roma’nın başkenti olduğunu ve Kudüs kadar önemli bir kent haline dönüştüğünü kavrayıp ve o dönemden kalan kültür mirasını Osmanlı İmparatorluğu ve günümüz kültür ve yaşamı ile karşılıklı olarak değerlendirebilme
3Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti ve bugün için Türkiye’nin en büyük ve görkemli kenti olan İstanbul’un ve bir diğer önemli kültür bölgesi olan Kapadokya’nın, kendi dönemlerinde çevre kültürler arasındaki ve Hıristiyan dünyasındaki önemini idrak etme ve bu farkındalığı turizmde yeni ve değerli birer ürün olarak pazarlayabilme
4Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan Bizans Dönemine ait mimari, heykel, mozaik ve duvar resimleri ve diğer buluntu türlerini tanıma, tanımlama ve bu eserlere ilişkin yorumları örnekleyebilme
5Dönemle ile ilgili en temel ve güncel yayınları ve internet sitelerini tanıma ve takip etme
6Doğu Roma sanatıyla ilgili Ayasofya ve Kariye Müzeleri gibi önemli yerleşmelerini ve buralarda ele geçen sanat eserlerini en kısa zamanda ve etkili bir biçimde, en gerekli ve yeni ve makul yorumlarla yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
7İçerikle ilgili temel konular hakkında düşünme, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel yaklaşım ve yorumu ortaya koyabilme ve bu bilgi birikimini meslek hayatına adapte edebilme
8Geçmişteki ve günümüzdeki Anadolu uygarlıkları, kültürü ve coğrafyasının değerini ve niteliklerini hakkıyla bilme ve değerini bilecek farklı kültürlere tanıtabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde öncelikli olarak Doğu Roma İmparatorluğu’nun tarihsel gelişimi, başkent İstanbul’daki Bizans dönemine ait kent surları ve kapılar gibi askeri yapılar, hippodrom, su kemerleri, sarnıçlar, saraylar ve forumlar gibi sivil mimarlık örnekleri, anıtlar ve bazı erken tarihli ve mimari plan açısından önemli kilise, manastır gibi dinsel yapılar incelenecektir. İstanbul’daki mimari yapılar arasında en iyi korunmuş ve en çok ziyaret edilen görkemli eserler Ayasofya Müzesi ve Kariye Müzesi, gerek mimari plan özellikleri ve gerekse neredeyse tüm Hıristiyan ikonografyasını özetleyen mozaik ve duvar resimleriyle ayrıntılı bir biçimde anlatılacaktır. İmparatorluk başkentinin yanı sıra, Hıristiyanlığın erken dönemlerinde ve yayılışındaki en önemli coğrafyalardan biri olan Kapadokya’daki ve diğer bazı imparatorluk merkezlerindeki Bizans dönemine ait bazı önemli dinsel yapıtlar da bu ders kapsamında ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: kapsamı, önemi ve Bizans tarihine girişBilgi verme ve konuyla ilgili bilgi dağarcığının tespiti
2Bizans tarihiDönemle ilgili arkeoloji terimlerinin ve kronoloji mantığının pekiştirilmesi
3İstanbul Bizans dönemi yapıtlarıAnlatma, soru sorma, karşılıklı tartışma ve görüş alma ve en bilimsel ve makul yaklaşım ve yorumu ortaya koyma
4İstanbul Bizans dönemi yapıtları"
5Dinsel mimari ve kiliseler"
6Kilise mimari planları"
7Ayasofya Müzesi mimarisi"
8Ara sınav
9Ayasofya Müzesi mozaikleri"
10Kariye Müzesi mimari, mozaikleri ve duvar resimleri"
11Kariye Müzesi mozaikleri ve duvar resimleri"
12Kariye Müzesi mozaikleri ve duvar resimleri"
13Kapadokya’da Bizans dönemi eserleri"
14Kapadokya’da Bizans dönemi eserleri"
15Türkiye’deki diğer Bizans dönemi eserleri"
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kur. Yay., Ankara, 1999. 2.Semavi Eyice, Türkiye’de Bizans Sanatı, Anadolu Uygarlıkları Ansk. 3, Görsel Yayınları, 1982. 3.Semavi Eyice, Ayasofya I-III, Yapı Kredi Bankası, İstanbul, 1984-1986. 4.Semavi Eyice, Son Devir Bizans Mimarisi, İstanbul’da Palaiologoslar Devri Anıtları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1980 5.Robert Ousterhout, Sanatsal Açıdan Kariye Camii, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2002. 6.Yıldız Ötüken, Göreme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987. 7.Doğan Kuban, 100 soruda Türkiye Sanatı Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 2000. 8.M. Şevket İpşiroğlu, Ahtamar Kilisesi, Işıkla Canlanan Duvarlar, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayınları, 2003. 9.Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi, Ayraç yayınevi, 1999, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Tartışma10220
Alan Gezisi2612
Beyin Fırtınası8216
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1   4          
ÖÇ2   5          
ÖÇ3   5          
ÖÇ4   4          
ÖÇ5              
ÖÇ6              
ÖÇ7   5          
ÖÇ8              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr