Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2103003262009ANADOLU FLORASIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste, öğrencilere ekosistem, flora, vejetasyon, kommunite, biyoçeşitlilik tanımları, Türkiye florasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Flora ve vejetasyon oluşumu, Türkiye Florasının kökeni, Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimlerinin günümüz Türkiye florasının oluşumundaki etkileri, Türkiye florasının bitki gruplarına göre genel özellikleri ve takson sayıları, Endemizm ve yurdumuzun endemikleri ve kozmopolit bitkilerin genel özelliklerinin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Aylin E. Dereboylu
Öğrenme Çıktıları
1Ekosistem, kommunite, populasyon, flora ve vejetasyon kavramlarının anlaşılmasını sağlayabilme
2Türkiye’deki fitocoğrafik bölgelerin genel iklimsel özellikleri ve bu bölgelerdeki bitki biyoçeşitliliği arasında ilişkilendirmeyi sağlayabilme
3Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimlerinin günümüz Türkiye florasının oluşumundaki etkilerini ve Türkiye florasının kökenini aktarabilme
4Ülkemiz florasındaki bitki çeşitliliğini taksonomik olarak değerlendirebilme
5Kozmopolit ve endemik taksonların genel özellikleri ve endemiklerin ülkemizdeki yayılış alanlarını çeşitli faktörlerle ilşkilendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekosistem, kommunite ve populasyon kavramları, Flora ve vejetasyon kavramları, Biyolojik çeşitlilik tanımları (genetik ve kalıtsal çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği, habitat çeşitliliği, kommunite çeşitliliği) ve biyoçeşitliliğin önemi
2Türkiye’ deki biyoçeşitliliğe genel bir bakış, Türkiye florasındaki zenginlik ve çeşitliliğin nedenleri, Türkiye’ de botanik araştırmalarının tarihçesi
3Türkiye florasının zenginliğinin nedenleri, Türkiye’de genel iklim tipleri, Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeleri ve özellikleri
4Yurdumuz coğrafyası (yer şekilleri, yağış rejimleri, topoğrafya, Akdeniz biyoiklim katları) hakkında kısa bilgiler
5Flora ve vejetasyon oluşumu (göç, çimlenme, ecesis, rekabet, klimaks, süksasyon kavramları), Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimleri ve ülkemiz üzerindeki etkileri, Biyotik etkilerin (otlatma, kesim, yakma) flora ve vejetasyon oluşumu üzerine etkileri
6Paleocoğrafya ve kıtaların kayması kuramı, Türkiye florasının kökeni
7Arktotersiyer flora, Mezogen floranın özellikleri ve Türkiye florası çeşitliliği üzerindeki etkileri
8Arasınav
9Türkiye florasının bitki gruplarına göre genel özellikleri ve takson sayıları, Dikotil ve Monokotil’lere ait büyük familyaların özellikleri, Gymnosperm ve Angiospermler’de önemli cinsler ve tür sayıları
10Çeşitli habitatların bitkileri, Psammofit, halofit, litofit ve kazmofitler, Ülkemiz ormanlarını temsil eden önemli bitki taksonları
11Özel durumu olan bitkilerimiz (yenilebilen bitkiler, baharat bitkileri, endüstri bitkileri, gıda kaynağı olarak kullanılan bitkiler, sağlıkta kullanılan bitkiler)
12Endemizm ve yurdumuzun endemikleri, Endemik türlerin dar yayılış nedenleri, Paleoendemik, şizoendemik, patroendemik ve apoendemik kavramları
13Endemizm ve yurdumuzun endemikleri, Endemik türlerin dar yayılış nedenleri, Paleoendemik, şizoendemik, patroendemik ve apoendemik kavramları
14En çok endemik tür içeren familyalar, Endemik tür sayıları fazla olan endemik cinsler
15Flora bölgelerimizde endemizm, Yurdumuzun endemik bitkileri açısından önemli yöreleri, Kozmopolit alanlar ve kozmopolit bitkiler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Seçmen, Ö. “Türkiye Florası Ders Notları”. Ege Üniv. Fen Fak. (2008)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11212
Tartışma326
Alan Gezisi236
Alan Çalışması236
Rapor Hazırlama339
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma339
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma339
Okuma326
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1        4     
ÖÇ2        4     
ÖÇ3        5     
ÖÇ4        5     
ÖÇ5              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr