Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2104003502013HALK BİLİMİZorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dünyada ve Türkiye'de Halk Bilimi çalışmalarının başlangıcı ve içeriğinin açıklanması; Halk Kültürü Ürünleri ve Turizm İlişkisinin Kurulması, Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan ürünlerin incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sinan Kurt
Öğrenme Çıktıları
1Halk Bilimi konularını ve kaynaklarını kavrayabilme ve araştırabilme.
2Türkiye de ve Dünyada Halk Bilimi çalışmalarının dünü ve bugünü konusunda araştırma yapabilme ve bir tasnif taslağı ortaya koyabilme.
3Somut Olmayan Kültürel Mirasın Turizm ile ilişkisini kurabilme
4Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil olmuş ürünleri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Unesco Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan ürünler. Somut olmayan Kültürel Miras ürünlerinin turistik ürün olarak değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk nedir? Bu konuda yapılan yerli ve yabancı araştırma ve tanımlar.Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2006. Dundes, Alan. "Halk Kimdir? (Who Are the Folk?)." Çeviren: Metin Ekici. Milli Folk-lor_(1998): 37. ss. 139-153.
2Türk Halk Biliminin diğer bilim dalları ile olan ilişkisiTürk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2006. BORATAV, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982
3Dünyada Halk Bilimi çalışmalarının başlangıcı ve bu konuda yapılan araştırmalar.Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2006.
4Somut olmayan kültürel miras
5Somut olmayan kültürel miras; Sözlü gelenek ve sözlü ürünlerin incelenmesi.
6Somut olmayan kültürel miras; Sözlü gelenek ve sözlü ürünlerin incelenmesi.
7Somut olmayan kültürel miras; Sözlü gelenek ve sözlü ürünlerin incelenmesi.
8Ara Sınav: Vize
9Somut olmayan kültürel miras; Doğa ve evren ile ilgili uygulamalar grubu ürünlerinin incelenmesi
10Somut olmayan kültürel miras; Doğa ve evren ile ilgili uygulamalar grubu ürünlerinin incelenmesi
11Somut olmayan kültürel miras; Gösteri sanatları ürünlerinin incelenmesi
12Somut olmayan kültürel miras; Gösteri sanatları ürünlerinin incelenmesi
13Somut olmayan kültürel miras; Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler grubu ürünlerinin incelenmesi
14Somut olmayan kültürel miras; Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler grubu ürünlerinin incelenmesi
15Somut olmayan kültürel miras; El sanatları geleneği grubu ürünlerinin incelenmesi
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İNAN, Abdulkadir; Makaleler ve İncelemeler I-II; TTK Yay; Ankara 1998 BORATAV, P. Naili; Folklor ve Edebiyat, C.2, Adam Yay.; İstanbul 1988 BORATAV, Pertev Naili; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı; İstanbul 1982 ELÇİN, Şükrü; Türk Halk Edebiyatına Giriş; Ankara 1981. YARDIMCI, Mehmet; Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri, Âşık Şiiri, Tekke Şiiri; Ürün yay. Ankara, 2002 İNAN, Abdülkadir; Tarihte Ve Bugün Şamanizm Materyaller Ve Araştırmalar (6. Baskı); Ttk Yay: Vıı.Dizi- S. 245; Ankara 2006 KÖPRÜLÜ, M. Fuad; Edebiyat Araştırmaları-I; Akçağ Yay. (4. Baskı) ; Ankara 2004 KÖPRÜLÜ, M. Fuad; Edebiyat Araştırmaları-Iı; Akçağ Yay.; Ankara 2004 ÇAY, Abdulhalûk; Türk Ergenekon Bayramı Nevruz (İlaveli 3. Baskı); Türk Kültürünü Araş. Ens. Yay: 102, Seri:Iv- S:A.28; Ankara 1989 KAFESOĞLU, İbrahim; Türk Milli Kültürü (27. Baskı); Ötüken Yay:376, Kültür Serisi:128; İstanbul 2006 Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Komisyon,Grafiker Yay. , Ankara, 2006; AND, Metin; Dünyada Ve Bizde Gölge Oyunu, İş Bankası Kültür Yayınları: 174, Ankara, 1977 AND, Metin; Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılâp Kit. Yay., İstanbul, 1985. SAKAOĞLU, Saim, Prof. Dr., Türk Gölge Oyunu Karagöz, Akçağ Yay. , Ankara, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav100
Final Sınavı100
Gözlem212
Beyin Fırtınası12336
Rapor Hazırlama326
Rapor Sunma326
Proje Hazırlama326
Proje Sunma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Okuma313
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
ÖÇ4                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr