Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2104004552013ALTERNATİF TURİZM HAREKETLERİZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Turist rehberliği 2. sınıfta okuyan öğrencilere, kitle turizmi ve özel ilgi turizmi arasındaki farkları ve alternatif turistik ürünler hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Esin Özkan
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Özel ilgi turizmi, turistik ürün çeşitleri, özellikleri ve arz talep koşulları dikkate alınarak incelenecektir.Derste anlatılan teorik veriler öğrencilerin yapacakları araştırmalar ve uzmanların anlatımı ile pekiştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Turizm Bakanlığı yayınları ve web sitesi www.turizm.gov.tr TÜRSAB yayınları ve web sitesi www.tursab.org.tr Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt (Ed), Turistik Ürün Çeşitleri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008. Meryem Akoğlan Kozak, Sadık Bahçe, Özel İlgi Turizmi, Detay Yayıncılık, Ankara 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr