Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2104001272013SOSYAL PSİKOLOJİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sosyal psikolojinin temel kavramlarına ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Dr. Nükhet Adalet AKPULAT
Öğrenme Çıktıları
1 Tutum, algı, motivasyon, propaganda, iletişim, rol, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kentsel ve çevresel psikoloji gibi sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanımlar. Referans ve davranış çerçevesini açıklar. Tecrübe ve zemin üzerindeki kültürel farklılıkları yapılandırmaya dahil olan temelleri yorumlar. Sosyal psikolojide baskın ve eleştirel paradigmanın görüşlerini karşılaştırır. Sosyal psikolojinin endüstriyel yapı ile ilişkisini yorumlayabilme. Sosyal psikolojik analizde ırkçı, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcı siyaset eleştirilmektedir. Kamuoyundaki tartışmanın sosyal psikolojik yönlerini eleştirel bir perspektiften yorumlarlar. Kamu tartışmasının teorik-pratik bütünlüğünü çözer. Yeni iletişim teknolojilerinin sosyal psikolojik etkilerini değerlendirir.
2Sosyal psikolojinin temel kuramlarını bilir.
3Sosyal psikolojide temel olguları özetler.
4Çeşitli psikolojik olaylardaki faktörler arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Tutum, algı, motivasyon, propaganda, iletişim, rol, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kentsel ve çevresel psikoloji gibi sosyal psikolojinin temel kavramlarını tanımlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1 Sosyal Psikolojinin Temel Kavramlarına Giriş Anlatım
2 Tutum, Algı, Güdü, Propaganda, İletişim, Roller, Grup, Sosyalleşme, Kültür, Kişilik, Dil gibi kavramlar üzerindeki tartışmaların özeti
33.hafta Sosyal Psikoloji Kuramları
44.hafta Sosyal Psikoloji Kuramları
55.Hafta sosyal psikoloji kuramları
6Sosyal Psikolojide Egemen Bilimsel Paradigmanın Sorunları: Eleştirel Sosyal Psikolojiye Doğru
7VİZE SINAVLARI
8Endüstri-sosyal psikoloji ilişkisi: Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi ve Hawthorne Deneyleri ve Sosyal Psikolojide Sosyal Darwinizm, Irkçılık ve Soykırım Düşüncesinin Kökenleri (Galton’un zeka ölçüm testleri ve sınıf aidiyeti üzerine kurduğu bağlantı)
9 Sosyal Psikolojide Temel Olgular (Deneyim ve Davranışların Referans Çerçevesi, Çeşitli Psikolojik Olaylardaki Faktörler Arası ilişkiler, Deneyimin Yapılandırılmasında Yer Alan Dayanaklar, Dayanaklarda Kültürel Farklılıklar) 11.hafta İnsanlararası Etkileşim ve Bu Etkileşimin Ürünleri: Grup Yapısı ve Normlar
10Dil ve İletişim (Konuşma algısı, gramerin psikolojisi, psikolinguistlerin çalışmaları, beyin ve dil, dil ve toplumsal cinsiyet)
11Kollektif Etkileşim ve Sosyal Hareketler (Güçlü Sosyal Davranışlar, Önemli Faktörler, Koşullar, Büyük Sosyal Hareketlerde Ortaya Çıkan Yeni Değerler) ve Kent ve Çevresel Psikoloji (Gürültü, Kişisel Alan, Kalabalık, Kalabalıkla ilgili kuramlar, Mimari Tasarım, Kentte Yaşam
12Kollektif Etkileşim ve Sosyal Hareketler (Güçlü Sosyal Davranışlar, Önemli Faktörler, Koşullar, Büyük Sosyal Hareketlerde Ortaya Çıkan Yeni Değerler) ve Kent ve Çevresel Psikoloji (Gürültü, Kişisel Alan, Kalabalık, Kalabalıkla ilgili kuramlar, Mimari Tasarım, Kentte Yaşam
13Örnekler ve tartışma
14Örnekler ve Tartışma
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Metin İnceoğlu (2004). Tutum Algı İletişim. Elips:Ankara Muzaffer Şerif, Carolyn W. Şerif (1996) Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, Çevirenler: Mustafa Atakay, Aysun Yavuz, Sosyal Yayınlar, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)2
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1 4                  
ÖÇ2  4                 
ÖÇ3   4                
ÖÇ4                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr