Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001052012BİLGİSAYARZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
• Bilgisayar kullanım alanları • Bilgisayarın donanım ana birimlerinin tanıtılması • İşletim sistemi temel kavramlarının verilmesi • Kelime işlemcilerinin amaca uygun ve etkin bir şekilde kullanımının öğretilmesi (Microsoft Office) • Tele iletişim (İnternet) kullanımının öğretilmesi • Elektronik tablolamanın öğretilmesi (Excel ) • Sunu programlarının öğretilmesi (Microsoft Power Point)
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr.Aynur Saruhan
Öğrenme Çıktıları
1İyi düzeyde tele iletişim (internet) kullanabilme
2İyi düzeyde elektronik tablolama (Open Office.Org. 3.1 Calculator) programını kullanabilme
3İyi düzeyde sunu (Open Office.Org. 3.1 Impress) programını kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tele iletişim (internet), Open Office.Org. 3.1 Calculator, Open Office.Org. 3.1 Impres
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Ders Tanıtımı
1Temel Bilgisayar SistemleriBilgisayarı tanıma
2Yazılım, DonananımDonanımları kullanma
3İşletim sistemleri İşletim sistemlerini kullanma
4İşletim sistemleri İşletim sistemlerini kullanma
5Dosya, Düzenleme Dosya, düzen kullanma
6Hesaplamalar Görünüm, ekle, biçim kullanma
7Grafik yapma Araçlar menüsünü kullanma
8Kodlama işlemiTablo, pencere, yardım kullanma
9 Calculator problemi çözmeKelime işlemi çalışma saati
10Ara sınavKelime işlemi çalışma saati
11Impres menülerAra sınav
12Impres menülerArama motorları, menüler uygulama
13FinalArama motorları, menüler uygulama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Dinçel T. Bilgisayar Öğreniyorum 2008, Pusula Yayınları 2. Bilgisayar Fakülteler Ve Yüksekokullar İçin. 2008. Ekin Kitapevi Yayınları 3. Akgöbek Ö. Temel Bilgi Teknolojileri, 2004. Beta Yayınları.İstanbul 4. Afendioğlu A, Sezgin E. Her Yönüyle Bilgisayar Eğitimi. Karahan Yayıncılık.2008 5. Microsoft Office 2003, Prestige Yayınları. 6. Üçüncü H. Örnek Uygulamalı Excel 2003 Eğitim Kitabı. Alfa Basım Yayın Dağıtım 7. Bal H.Ç. Bilgisayar Ve İnternet Akademisyen Yayınevi, Balkanlar Matbaacılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama144
Bireysel Çalışma5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1        11   
ÖÇ2 11   1    1 
ÖÇ3             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr