Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001072012TEMEL TIP BİLİMLERİZorunlu127
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencinin, insan anatomisi, histolojisi, fizyolojisi ve biyokimyasındaki genel ve özel terimleri kavraması ve edindiği bilgileri mesleki uygulamalarında kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Canan YURTTAŞ, Prof. Dr. Eser SÖZMEN, Prof. Dr. Figen GÖKMEN, Prof. Dr. Hakan AYDIN, Prof. Dr. Handan AK, Prof. Dr. Hülya ÜÇERLER, Prof. Dr. Mehmet Asım ÖZER, Prof. Dr. Nevbahar TURGAN, Prof. Dr. Okan BİLGE, Prof. Dr. Yasemin AKÇAY, Prof. Dr. Z. Aslı İKİZ, Doç. Dr. Ali Mert ÖZGÖNÜL, Doç. Dr. Oğuz GÖZEN, Doç. Dr. Özlem YILMAZ, Doç. Dr. Yiğit UYANIKGİL
Öğrenme Çıktıları
1İnsan anatomisini işlevsel olarak tanımalı ve mesleksel becerileri için temel bilgi oluşturmalı
2Vücut sistemlerinin fizyolojisi hakkındaki genel ve özel bilgileri kavrayabilme
3Vücut sistemlerinin histolojisi hakkındaki genel ve özel bilgileri kavrayabilme
4Organ ve sistemlerin temelini oluşturan hücrenin yapısını, fonksiyonunu ve çeşitlerini kavrayabilme
5İyi hemşirelik uygulamalarının biyokimyasal süreçler açısından önemini kavrayabilme
6İnsan vücudundaki enzimlerin, hormonların işlevleri, enzim ve hormon analizlerinin çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisinde nasıl kullanıldığının anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Laboratuar Güvenlik, Su Ve Çözeltiler,Hücre Biyokimyası, Hücre Fizyolojisi, Hücre Histolojisi, Hareket Sistemi Anatomi, Hareket Sistemi Fizyoloji, Hareket Sistemi Biyokimya, Hareket Sistemi Histoloji, Dolaşım Sistemi Anatomi,Dolaşım Sistemi Biyokimya, Dolaşım Sistemi Histoloji, Dolaşım Sistemi Fizyoloji, Solunum Sistemi Anatomi, Oral Biyokimya, Solunum Sistemi Histoloji, Solunum Sistemi Fizyoloji, Solunum Sistemi Biyokimya, İmmün Sistem Anatomi, İmmün Sistem Fizyoloji, İmmün Sistem Histoloji,Sinir Sistemi Anatomi, Sinir Sistemi Ve Beş Duyu Histoloji, Sinir Sistemi Ve Beş Duyu Fizyoloji , Duyu Organları Anatomi, Sindirim Sistemi Anatomi , Sindirim Sistemi Fizyoloji, Sindirim Sistemi Histoloji Biyokimyasal Süreçte Hemşireliğin Rolü (Film), Üriner Sistem Anatomi, Üriner Sistem Fizyoloji, Üriner Sistem Histoloji Üreme Sistemi Anatomi, Üreme Sistemi Embriyoloji,Üreme Sistemi Fizyoloji, Sindirim Sistemi Anatomi ,Endokrin Sistemin Ve Duyu Organlarının Anatomisi, Endokrin Sistem Ve Metabolizma Fizyoloji, Endokrin Sistem Ve Metabolizma Histoloji, Endokrin Sistem Ve Metabolizma Biyokimya, Kan Ve Lenfoid Sistem Fizyoloji, Kan Ve Lenfoid Sistem Histoloji
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sinir Sistemi Ve Beş Duyu Fizyoloji Duyu Organları Anatomi
2Sinir Sistemi Anatomi Duyu Organları AnatomiSinir Sistemi
3Sindirim Sistemi Anatomi Sindirim Sistemi FizyolojiDuyu Organları Anatomi
4Sindirim Sistemi Fizyoloji Sindirim Sistemi Histoloji II. Ara Sınav Biyokimyasal Süreçte Hemşireliğin Rolü
5Üriner Sistem Anatomi, Üriner Sistem Fizyoloji
6Üriner Sistem Fizyoloji Üriner Sistem Histoloji Üreme Sistemi Anatomi
7Üreme Sistemi Anatomi Üreme Sistemi Embriyoloji Üreme Sistemi Fizyoloji FizyolojiSindirim Sistemi Anatomi
8Sindirim Sistemi Anatomi, Üriner Sistem Anatomi Endokrin Sistem Ve Duyu Organları Anatomisi Endokrin Sistem Ve Metabolizma
9Endokrin Sistem Ve Metabolizma Fizyoloji Endokrin Sistem Ve Metabolizma Histoloji Endokrin Sistem Ve Metabolizma BiyokimyaÜriner Sistem Anatomi
10Endokrin Sistem Ve Metabolizma Biyokimya
11Endokrin Sistem Ve Metabolizma BiyokimyaEndokrin Sistem Ve Metabolizma Biyokimya
12Kan Ve Lenfoid Sistem Fizyoloji
13Kan Ve Lenfoid Sistem FizyolojiKan Ve Lenfoid Sistem Fizyoloji
14Kan Ve Lenfoid Sistem HistolojiKan Ve Lenfoid Sistem Histoloji
15Final Sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Guyton, A.C. and Hall, J.E. (2008) Medical Physiology. W.B.Saunders Company Ganong, W. F. (2008) Medical Physiology. Prentice-Hall International Inc Vander, A.J., Sherman, J.H., Luciano, D.S. (2007) Human Physilogy. New York A.D.A.M’s Interactive Physiolgy Compact Discs Sistematik Anatomi, Ed.:Prof.Dr. Figen Gövsa Gökmen, 2003 Kliniğe Yönelik Anatomi (Moore’un Çevirisi), Ç.Ed:Prof.Dr. Kayıhan Şahinoğlu, 2007 Pratik Anatomi, Ed.: Okan Bilge, 3. Baskı 2005 Topografik Anatomi, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, 2000 Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Cilt 1 ve Cilt 2 (Kaplan Arıncı) Temel Tıp Bilimleri Ders Notu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav2100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım15690
Uygulama/Pratik3412
Laboratuvar7214
Bireysel Çalışma51050
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Okuma3824
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)210
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ155331111111  
ÖÇ254141411131  
ÖÇ354141411131  
ÖÇ455141111111  
ÖÇ555553413111  
ÖÇ655154111131  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr