Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220001092012SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİKZorunlu1114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel hemşirelik kavramlarına, sağlıklı yaşam davranışlarına, etkili iletişim becerilerine, sağlık eğitimi süreci doğrultusunda yaşam boyu öğrenmeye, temel ilk yardım becerilerine ve sağlıklı bireyin tanılanmasına ilişkin bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Prof.Dr. Aynur Türeyen Prof. Dr. Ayla Bayık Temel Prof. Dr. Leyla Khorshid Prof. Dr. İsmet Eşer Prof. Dr. Süheyla A. Özsoy Prof.Dr. Zümrüt Başbakkal Prof. Dr. Ümran Sevil Prof.Dr. Fisun Şenuzun Aykar Prof.Dr. Asiye Akyol Durmaz Prof. Dr. Fatma Demir Korkmaz Doç. Dr. Ayten Zaybak Doç. Dr. Dilek Sarı Doç. Dr. Ülkü Güneş Doç. Dr. Esra Engin Doç.Dr.Öznur Usta Yeşilbalkan Doç.Dr. Melek Ardahan Doç. Dr. Aynur Uysal Toraman Doç. Dr. Şeyda Dülgerler Doç.Dr. Serap Özer Doç. Dr. Gönül Özgür Doç. Dr. Ayşegül Bilge Doç. Dr. Oya Kavlak Doç.Dr. Selmin Şenol Doç.Dr. Hatice Bal Yılmaz Doç.Dr. Gül Ertem Doç.Dr. Şenay Ünsal Atan Doç. Dr. Türkan Özbayır Doç.Dr.Yasemin Yıldırım Doç.Dr.Şafak Dağhan Doç. Dr. Fatma Orgun Yard. Doç. Dr. Nilay Özkütük Yard. Doç. Dr. Fahriye Vatan Yard. Doç. Dr. Ayça Gürkan Yard. Doç. Dr. Satı Bozkurt Yrd. Doç. Dr. Yelda Candan Dönmez Yrd.Doç.Dr. Figen Yardımcı Yrd.Doç.Dr. Nurdan Akçay Didişen Yrd.Doç.Dr. Esma Uğurlu Yrd.Doç.Dr. Aynur Saruhan Yrd.Doç.Dr. Zeynep Daşıkan Yrd.Doç.Dr. Özlem Bozkurt Yrd.Doç.Dr. Sezer Er Güneri Yrd.Doç.Dr. Nazmiye Çıray Gündüzoğlu Yrd.Doç.Dr. Figen Okçin Yard.Doç.Dr.Eda Dolgun Yard.Doç.Dr.Esra Oksel Öğrt.Gör.Zuhal Emlek Sert Öğrt.Gör.Aslı Kalkım
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelikle ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Hemşirelik meslek bilinci kazanabilme
3Mesleki ve etik değerlere uygun davranabilme
4Etkili iletişim becerilerini kavrayabilme
5Mesleki ve sosyal ilişki kurabilme
6Acil durumlarda ilkyardım bilgi ve becerilerini kullanabilme
7Kendi gelişimi için sürekli eğitimin gerekliliğinin farkında olabilme
8Yaşam boyu gereksinim duyulan bilgi kaynaklarını ifade edebilme
9Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirebilme
10Sağlıklı yaşam davranışlarını benimseyebilme
11Aile Toplum sağlık hizmetlerini tanımlayabilme
12İnsan ve çevre etkileşimine duyarlılık gösterebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
•Hemşirelik ve İletişim . Sağlıklı Yaşam I •Sağlıklı Yaşam II •Yaşam Boyu Öğrenme •İlkyardım •Sağlıklı Bireyi Tanılama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hemşirelik kavramları, insan davranışlarının temek ögeleri, büyüme ve gelişme süreciBireysel Çalışma, Derse Katılım,
2Yaşama başlangıç (kuşak sağlığı-genetik), yaşama başlangıç (döllenme, intrauterin gelişim) Bireysel Çalışma, Derse Katılım, Yaşama Başlangıç (kuşak sağlığı-genetik) Laboratuarı
3Yenidoğan dönemi, yenidoğan tanılaması,yenidoğan dönemi, danışmanlık (genetik), süt çocukluğu döneminde psikososyal gelişim, bebek ve çocuklarda hijyen ve hijyeni etkileyen etmenler, beslenmeBireysel Çalışma, Derse Katılım, Yenidoğan ve Süt Çocukluğu Dönemi Laboratuarı
4Beslenme (anne sütü), oyun çocukluğu döneminde fiziksel gelişim, oyun çocukluğu döneminde psikososyal gelişim, çocukluk dönemlerinde oyun, okul öncesi dönemde fiziksel gelişimBireysel Çalışma, Derse Katılım, Takım/Grup ÇalışmasıBebek ve Çocuklarda Hijyen ve Hijyeni Etkileyen Etmenler Laboratuarı Beslenme (Anne Sütü) Laboratuarı
5Okul öncesi dönemde psikososyal gelişim, okul çocukluğu döneminde fiziksel gelişim, okul çocukluğu döneminde psikososyal gelişim, Türkiye’de çocuk sağlığı hizmetleri ve izlem, bebek ve çocuk izlemiBireysel Çalışma, Derse Katılım, Çocukluk Dönemlerinde Oyun Laboratuarı
6Ergenlik dönemi (aile planlaması vb) fizyolojik gelişim, sağlığı geliştirme, ergenlik döneminde psikososyal gelişim, çocuk ve ergen iletişimiBireysel Çalışma, Derse Katılım,
7Ergen üreme sağlığı, bağışıklama, özel durumlarda bağışıklama, ülkemizde bağışıklama hizmetleri, çocuk hakları ve yasal düzenlemeler, güç koşullar altındaki çocuklar, süt çocukluğu döneminde psikososyal gelişimBireysel Çalışma, Takım/Grup Çalışması, Derse Katılım,
8Bilgi Kaynakları, Ergen Üreme Sağlığı, Bağışıklama Ara Sınav Stres Ve Stresle Baş Etme Ara sınava hazırlıkMerkezi Kütüphane Ziyareti, İnternet Aracılığıyla Literatür Tarama Laboratuarı
9Erişkinlik Dönemi Erişkinin Tanımı, Erişkinlik Dönemleri, Kazalar Ve Kazalardan Korunma, Sağlıklı Beslenme, Çocukluk Çağında Beslenme Bireysel Çalışma, Derse Katılım, Sağlıklı Beslenme Laboratuarı
10Yaşlılık Dönemi Yaşlı Nüfus Ve Yaşlılığayönelik Toplumsalhizmetler, Boşaltım Alışkanlıkları, Yaşlılık Dönemi Yaşlı Nüfus Ve Yaşlılığayönelik Toplumsalhizmetler , Hijyen(5), Sağlıklı Beslenme Bireysel Çalışma, Derse Katılım, Takım/Grup Çalışması, Ev Ödevi, Toplumda Beslenme Sorunlarının Saptanması Laboratuarı.
11Üreme Sağliği Sorunlari Ve Programlari, Üreme Sağliği, Aile Planlamasi Ve Haklar Danişmanlik, Güç Koşullar Altindaki Çocuklar, Fizik Egzersiz, Cinsel Yaşam, Cinsel Sağlik, Çocuklardaboşaltim Alişkanliklari, Uyku Ve DinlenmeBireysel Çalışma, Derse Katılım
12Doğurganlığın Belirleyicileri, Aile Planlaması, Aile Planlaması Yöntemleri Ve İnferlite, Erişkin Yaşam Davranışları, Roller, Sorumluluklar, Orta Yaş Menopoz Ve Andropoz Dönemi Özellikleri, Menopoz Ve Andropoz Dönemi Psikososyal Özellikleri, Emeklilik, Aile Planlaması Yöntemleri Ve İnferlite Bireysel Çalışma, Derse Katılım, Aile Planlaması Laboratuarı .
13Yaşlılık Dönemi Yaşlılığın Tanımı Ve Fizyolojik , Toplumda Beslenme Sorunlarının Saptanması, Yaşlılık Dönemi Psikososyal Özellikleri, Sağlık Alanında Özürlüler İle İletişim, Yaşlı İle İletişim, Ölüm, Temel İnsan Gereksinmeleri Bireysel Çalışma, Derse Katılım, Takım/Grup ÇalışmasıYaşlılık Dönemi Yaşlılığın Tanımı Ve Fizyolojikdeğişiklikler Laboratuarı.
14Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar(8), Olağanüstü Durumlar Ve Sağlık Yönetimi, Ölüm Halinde Yapılması Gereken Toplumsal Hizmetler, Güç Koşullar Altındaki Çocuklar Bireysel Çalışma, Derse Katılım
15Ara Sınav,Yaşam Boyu Öğrenme “Kavramlar”,Öğrenme Teorileri, Eğitim Sistemleri, Öğrenme Stil Ve Stratejileri, Bireysel Çalışma, Ara Sınava Hazırlık,
16Öğrenme Stil ve Stratejileri, Öğrenme ve Hatırlama, Yaşam boyu Öğrenme “Öğrenmeyi Öğrenme”Yetişkin Eğitimi, Sınıf Yönetimi, Öğretim Planları, Bireysel çalışma, Derse Katılım, Öğretim Planları hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
2. Temel ilk yardım Uygulamaları kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi-İzmir 2005 Aksayan S. (1998). Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Birlik Ofset. İstanbul. Atkinson L.R. et al. ( 1999), Psikolojiye Giriş, Çev: Y. Alagon, Arkadaş Yayınları, Ankara, 488 - 519. Baltaş A., Baltaş Z. Stres ve Başaçıkma Yolları Baltaş Z. (2000), Sağlık Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul , 133- 154. Beaglehole R., Bonita R., Kjelltröm T. (1998) Basic Epidemiology -Temel Epidemiyoloji-, çev. Nazan Bilgel, Nobel&Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul, 3-14. Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis, s551-58 Bilen M (1990). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Sistem Ofset Budak S. ( 2003 ) Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 700-701. Akın A ve arkadaşları (2004) Adölesanların/Gençlerin Cinsel ve Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler Projesi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AnabilimDalı Proje Özet Raporu Aksayan S., Bahar Z, Bayık A ve ark. Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, Birlik Ofset, İstanbul, 1998. Arcasoy M., Mir S., Taneli B., 2001, Çocukta Fiziksel Bakım ve Beslenme, İzmir Saray Cilt Atölyesi, 3. Baskı Atalay, M., Hemşirelik Esasları El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:8, İstanbul, 1997 Atkınson R.L. ve ark. (1999), “Psikolojiye Giriş”, Çeviren: Yavuz Alogan, 12. Baskı, Arkadaş Yayınevi, İstanbul Atlı K. 2001, Gençlerde Beslenme ve Beslenmeye İlişkin Sağlık Sorunları. Dirim, 12:23-28. Aydın A (2000), “Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi”, 2. Baskı, Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. İstanbul Bayık Ayla (2005) Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları Beaglehole R., Bonita R, Kjellström T., Temel Epidemiyoloji, Çeviren Nazan Bilgel, Nobel&Güneş Tıp Kitap evi, İstanbul, 1998. Bertan M., Güler Ç. (1995). Halk Sağlığı Temel Bildiler, Güneş Kitabevi Ltd.Şti, Ankara Bilge N., 2004, çocukluk ve Ergenlikte Şişmanlık Literatür, Mayıs, 40:351 Bilir N.; Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi, HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yayını, Ankara, 1986. Budak S. ( 2003 ) Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 700-701. Bulut A., Gökçay G., Neyzi O., Uzel N., 1994, Anne ve Çocuk Sağlığında Öncelikler, Nobel Tıp Kitabevleri Bulut A: ve ark., “Cinsel Sağlık Eğitimi”, Ceren Yayın – dağıtım, 2. baskı, 2003, İstanbul Bulut, A, Çokar, M. Eylen B ve ark, Cinsel Sağlık Eğitimi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Ceren Yayın Dağıtım, İstanbul 2003 Craven, R.F., Hirnle, C.J. (2003) Fundamentals of Nursing Human Health and Function, Philadelphia , Lippicott Williams & Wilkıns, s. 361. Çavuşoğlu, H. ( ,2001), Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 5. Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara Çoksevim, B., Fizyoloji Notları, Kayseri, 2002. Çoşkun A, Kızılkaya N, Yıldız A, Hotun N (1996). Kadının Üreme Sağlığı ve Bunu Etkileyen Etmenler, Üreme Sağlığı Ve Aile Planlaması El Kitabı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, s:1-3 Bilen M (1990). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Sistem Ofset Couts L C and Hardy L K (1985). Teaching For Health. Britain: Jongman Singapore Publishers Ltd. Daunt B (1997). Öğreticinin El Kitabı. Çev:A. Hayrettin Kalkandelen. Ankara:Pegem A Yayıncılık. Demirel Ö (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara:Pegem A Yayıncılık Demirel Ö (2001). Program Geliştirme, Ankara:Pegem A Yayıncılık Erden, M (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. 3. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık. Halis İ (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Konya: Mikro Basım-Yayım Dağıtım. Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım A.Ş Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 7. Basım. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık. Küçükahmet L (1995). Öğretim İlke ve Yöntemleri. 7. Baskı. Ankara: Gazi Büro Kitabevi. Özden M (2001). Sağlık Eğitimi. Ankara: Feryal Matbaası. Özvarış Ş B (2001). Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme. Ankara: Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı. Rıza E T (1995). Eğitimde Yöntemler Teknolojisi. İzmir: Göksu Ofset Rıza E T (2000). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Materyal Geliştirme. 5. Baskı. İzmir: Anadolu Matbaacılık. Tones K, Tilford S and Robinson Y K (1990). Health Education. London: Chapman and Hall. Yalın H İ (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Erefe İ. ve arkadaşları; Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları, Ege Üniversitesi HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ , İzmir, 2003., Erefe İ., Bayık A., Özsoy S.A. ve ark. Halk Sağlığı Hemşireliği Ders Notları, E.Ü. H.Y.O, Bornova- İzmir, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Derse Katılım1412168
Laboratuvar14342
Takım/Grup Çalışması4520
Bireysel Çalışma15575
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma61272
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi11111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)420
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14545555444444
ÖÇ24554455444444
ÖÇ35445444444455
ÖÇ44444444554545
ÖÇ54544444544445
ÖÇ64545544544445
ÖÇ74545444544554
ÖÇ84444444544555
ÖÇ95454444544445
ÖÇ105445444544455
ÖÇ115454444544445
ÖÇ125454444544445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr