Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220002012013SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK IIZorunlu2325
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Birey, aile ve toplumu tüm yönleriyle ele alarak sağlığı koruma ve geliştirme davranışlarını kazandırabilme, temel sağlık hizmetlerinin sınıflandırılmasını, örgütlenmesini ve politikalarını tanımlayabilme, mikrobiyoloji ve parazitolojiyle ilgili temel bilgileri, bulaşıcı hastalıklar ve korunma yollarını kavrayabilme, hasta ve hastalık kavramlarını, sağlıklı hastane ortamını içselleştirme, bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakım sürecini başlatma ve sürdürebilme, hastane ortamında iletişim ve etkileşimin sürekliliğini sağlayabilme, hasta bakımında temel hemşirelik becerilerini uygulayabilme, hasta/aile eğitimini, hizmet içi eğitim programlarını ve hemşirelik hizmetleri yönetimini organize etme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla Bayık TEMEL Prof. Dr. Aynur TÜREYEN Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Prof. Dr. Cenk CAN Prof. Dr. İsmet EŞER Prof. Dr. Hande DAĞCI Prof. Dr. Leyla KHORSHID Prof. Dr. Mucide AK Prof. Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY Prof. Dr. Ümran SEVİL Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Doç. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN Doç. Dr. Ayşegül BİLGE Doç. Dr. Ayten ZAYBAK Doç. Dr. Dilek SARI Doç. Dr. Fatma ORGUN Doç. Dr. Gül ERTEM Doç. Dr. Hatice B. YILMAZ Doç. Dr. Melek ARDAHAN Doç. Dr. Oya KAVLAK Doç. Dr. Selmin ŞENOL Doç. Dr. Şafak DAĞHAN Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER Doç. Dr. Ülkü GÜNEŞ Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN Yard. Doç. Dr. Aynur SARUHAN Yard. Doç. Dr. Esma Sülü UĞURLU Yard. Doç. Dr. Fahriye VATAN Yard. Doç. Dr. Figen OKÇİN Doç.Dr. Figen YARDIMCI Yard.Doç.Dr.Gülengül MERMER Yard. Doç. Dr. Nazmiye Ç. GÜNDÜZOĞLU Yard. Doç. Dr. Nilay ÖZKÜTÜK Yrd. Doç. Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN Dr. Öğr. Üyesi Pelin Önder Erol Yar. Doç Dr. Satı BOZKURT Yar. Doç. Dr. SERAP YILDIRIM Yar. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT Yard.Doç. Dr. Zeynep DAŞIKAN
Öğrenme Çıktıları
1To learn the basic concepts of infectious diseases
2To perform system assessment according to the individual’s life stage
3o be aware of the characteristics of healthy hospital environment
4o apply basic nursing skills in accordance with certain principles
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I dersinin geçilmesi gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık ders programında ayrıntılı olarak verildi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Sosyal Antropoloji, İnsan ve Çevre İlişkileri, I.Basamak Sağlık Hizmetleri, Türkiye'de Sağlık Politikaları, İnsan ve Psikososyal Çevre İlişkisi, I.Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi ve Denetimi, Sosyal Hizmetler, Toplum Ruh Sağlığı, İnsan Davranışlarının Toplumsal Boyutu Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
1Sosyal Antropoloji, İnsan Davranışlarının Toplumsal Boyutu, Erken Tanı, Fizik Çevre - Çevre Ve Sağlık, Okul Sağlığı Hizmetleri, Nüfus ve Nüfus SorunlarıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
2Sosyal Antropoloji, Genel Sosyoloji, Oran, Hız, Morbidite, Sosyal Hizmetler, Hastalıklar Çıktıktan Sonra Alınacak Önlemler, İnsan ve Psikososyal Çevre İlişkisi, Epidemiyolojik Kavramlar, Okul Sağlığı Hizmetleri, I.Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi ve DenetimiSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
3Sosyal Antropoloji, Genel Sosyoloji, Doğum ve Ölüm İstatistikleri, Sağlık Örgütlenmesi, İnsanın Manevi Boyutu ve Hemşirelik Yaklaşımı, I.Basamak Sağlık Kurumlarında Kullanılan Kayıtları,Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
4Genel Sosyoloji , Sağlık Hedefleri, Halk Sağlığı Hemşireliği, Toplum Hemşireliği Süreci, Gürültü Kirliliği ve Çevre Örgütleri, Aile Hemşireliği SüreciSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
5Toplum Katılımı, Erken Tanı, İşçi Sağlığı HizmetleriSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
6Hastalık Çıkmadan Önce Alınacak Önlemler, Sivil Toplum Örgütleri,Parazitoloji, Ara SınavSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
7Parazitoloji, Klinik MikrobiyolojiSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
8Parazitoloji,Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
9Parazitoloji, Mikrobiyolojiye Giriş, Tarihçe, Mikroorganizmaların Yaşamdaki Yeri, Mikroorganizmaların Yapı, Görünüm, Sınıflandırma Ve Adlandırılması, Mikroorganizmaların Beslenmesi, Üretilmesi Ve Üretilme Ortamları, Mikroorganizmalar Arası Ve Mikroorganizma-Organizma İlişkileri, Patojenlik Mekanizmaları, Flora Tanımı, Vücut Bölgelerinin Normal FlorasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
10Bağışıklık Sistemi, Organizmanın Direnci Ve Bağışık Yanıt, Dış Ortamın Mikroorganizmalara Etkisi, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Ve Uygulama Yöntemleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında İncelenecek Örneklerin Alınması, İnfeksiyon Hastalıklarının Mikrobiyolojik Tanı Yöntemleri, Antimikrobiyal İlaçlar Ve Antibiyotik Duyarlılık Testleri Klinik Mikrobiyoloji Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
11Klinik Mikrobiyoloji, Bulaşıcı Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
12Klinik Mikrobiyoloji Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
13Sağlıklı Hastane Ortamı Ve Risk Yönetimi, Çocuk Hastanın Özellikleri Ve Hastaneye Kabulü, Obstetrik Tanılama Antenatal Tanılama Ve Doğuma Hazırlık Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
14Hastane Ortamında İletişim ve Etkileşim, Hasta KavramıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis. •Çakırcalı E (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş 2.Baskı, İzmir. •Çakırcalı, E., (1998), Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş II. Baskı Ege Üni. Basımevi. İzmir •Çavuşoğlu, H. ( 2001), Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 5. Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara •Hemşirelik ve Sağlık II Ders Notları •Henry JB (2001), Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 20.th edition 479-519. •Potter PA, Perry AG (2005) Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th edition, St. Louis The C.V. Mosby Company. •Taşkın L, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği”, Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı, Ankara, 1995. •Taşkın L., (2003), Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, VI. Basım, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, ss: 28-29. •Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. (2008) Fundamentals of Nursing – The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. •Ulusoy MF, Görgülü RS (1996) Hemşirelik Esasları- Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 2. Baskı, Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti. •White L, Duncan G (2002) Medical Surgical Nursing An İntegrated Approach 2nd Edition, Delmar Thomson Leaening Australia, canada Singapore, UK, US 723-749
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım1411154
Uygulama/Pratik1412168
Laboratuvar14456
Rapor Hazırlama81080
Rapor Sunma717
Proje Hazırlama81080
Bireysel Çalışma818
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2918
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2918
Okuma10880
Rapor8648
Quiz için Bireysel Çalışma2816
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)755
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1 55 5        
ÖÇ2  5    5     
ÖÇ35  55        
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr