Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220002012013SAĞLIKLI YAŞAM VE HEMŞİRELİK IIZorunlu2420
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Birey, aile ve toplumu tüm yönleriyle ele alarak sağlığı koruma ve geliştirme davranışlarını kazandırabilme, temel sağlık hizmetlerinin sınıflandırılmasını, örgütlenmesini ve politikalarını tanımlayabilme, mikrobiyoloji ve parazitolojiyle ilgili temel bilgileri, bulaşıcı hastalıklar ve korunma yollarını kavrayabilme, hasta ve hastalık kavramlarını, sağlıklı hastane ortamını içselleştirme, bütüncül yaklaşımla hemşirelik bakım sürecini başlatma ve sürdürebilme, hastane ortamında iletişim ve etkileşimin sürekliliğini sağlayabilme, hasta bakımında temel hemşirelik becerilerini uygulayabilme, hasta/aile eğitimini, hizmet içi eğitim programlarını ve hemşirelik hizmetleri yönetimini organize etme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ayla Bayık TEMEL Prof. Dr. Aynur TÜREYEN Prof. Dr. Cengiz ÇAVUŞOĞLU Prof. Dr. Cenk CAN Prof. Dr. İsmet EŞER Prof. Dr. Hande DAĞCI Prof. Dr. Leyla KHORSHID Prof. Dr. Mucide AK Prof. Dr. Süheyla ALTUĞ ÖZSOY Prof. Dr. Ümran SEVİL Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Doç. Dr. Aynur UYSAL TORAMAN Doç. Dr. Ayşegül BİLGE Doç. Dr. Ayten ZAYBAK Doç. Dr. Dilek SARI Doç. Dr. Fatma ORGUN Doç. Dr. Gül ERTEM Doç. Dr. Hatice B. YILMAZ Doç. Dr. Melek ARDAHAN Doç. Dr. Oya KAVLAK Doç. Dr. Selmin ŞENOL Doç. Dr. Şafak DAĞHAN Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER Doç. Dr. Ülkü GÜNEŞ Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN Yard. Doç. Dr. Aynur SARUHAN Yard. Doç. Dr. Esma Sülü UĞURLU Yard. Doç. Dr. Fahriye VATAN Yard. Doç. Dr. Figen OKÇİN Yard. Doç.Dr. Figen YARDIMCI Yard.Doç.Dr.Gülengül MERMER Yard. Doç. Dr. Nazmiye Ç. GÜNDÜZOĞLU Yard. Doç. Dr. Nilay ÖZKÜTÜK Yrd. Doç. Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN Yard. Doç.Dr. Pelin Önder Erol Yar. Doç Dr. Satı BOZKURT Yar. Doç. Dr. SERAP YILDIRIM Yar. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT Yard.Doç. Dr. Zeynep DAŞIKAN
Öğrenme Çıktıları
1Birey, aile ve topluma yönelik temel sağlık hizmetlerini tanımlayabilme
2Bulaşıcı hastalıklarla ilgili temel kavramları öğrenebilme
3Bireyin yaşam evrelerine uygun sistem tanılaması yapabilme
4Sağlıklı hastane ortamının özelliklerinin farkında olabilme
5Temel hemşirelik becerilerini belirli ilkeler doğrultusunda uygulayabilme
6Hasta bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda uygulayabilme
7Hastane ortamında iletişim ve etkileşim becerilerini kullanabilme
8Hasta/aileye sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim yapabilme
9Hemşirelik hizmetleri yönetimini tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I dersinin geçilmesi gerekmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık ders programında ayrıntılı olarak verildi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Asepsi Antisepsi, Ağrı ve Ağrı Değerlendirilmesi, Hastaneye KabulSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
2Bakım Verme Yaklaşımları, Obstetrik Tanılama Antenatal Tanılama ve Doğuma Hazırlık, Erişkin Tanılaması, Objektif ve Subjektif VeriSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
3Hemşirelikte Sınıflama Sistemleri, Hemşirelikte İnformatik Kayıt Sistemleri, Obstetrik Tanılama Fetal Sağlığın TanılanmasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
4Obstetrik Tanılama Lahusa Tanılaması, Hemşirelik SüreciSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
5Hasta Bebek ve Çocuk Beslenmesi, Yatak Başı Hasta BakımıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
6Hastanın Uyku Gereksinimi, Hareket Gereksiniminin Karşılanması, Pediatrik İlaç Uygulamaları, Genel Farmakoloji, Yatak Başı Hasta Bakımı, Terminal Dönem ve Ölmek Üzere Olan Hasta BakımıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
7Hareket Gereksiniminin Karşılanması, Üriner Sistem Uygulamaları, Pediatrik İlaç Uygulamaları, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
8Üriner Sistem Uygulamaları, Genel Farmakoloji, Sindirim Sistemi UygulamalarıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
9Üriner Sistem Uygulamaları, Sıcak Soğuk Uygulama, Sindirim Sistemi UygulamalarıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
10Sıcak Soğuk Uygulama, İlaç Uygulamaları, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Ara Sınav Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
11İlaç Uygulamaları, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, Sindirim Sistemi Uygulamaları, Solunum Sistemi UygulamalarıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
12Klinik Öğrenme, Hizmet içi eğitim, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi, İlaç Uygulamaları, Solunum Sistemi UygulamalarıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
13Hizmet içi eğitim, İlaç Uygulamaları, Hemşirelik Hizmetleri YönetimiSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
14İlaç Uygulamaları, Hasta Hakları Savunuculuğu Ve Etik Karar Verme, Hemşirelik Hizmetleri YönetimiSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
15Hasta Eğitimi, Final SınavıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II UygulamasıSağlıklı Yaşam ve Hemşirelik II Laboratuvarı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•Berman A, Snyder S, Kozier B et al. (2008) Kozier & Erb’s Fundamentals of Nursing. Concepts, Process and Practice, 8th ed., St. Louis. •Çakırcalı E (1998) Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş 2.Baskı, İzmir. •Çakırcalı, E., (1998), Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar, Geliştirilmiş II. Baskı Ege Üni. Basımevi. İzmir •Çavuşoğlu, H. ( 2001), Çocuk Sağlığı Hemşireliği, 5. Baskı, Bizim Büro Basımevi, Ankara •Hemşirelik ve Sağlık II Ders Notları •Henry JB (2001), Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 20.th edition 479-519. •Potter PA, Perry AG (2005) Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th edition, St. Louis The C.V. Mosby Company. •Taşkın L, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği”, Birleştirilmiş ve Genişletilmiş Baskı, Ankara, 1995. •Taşkın L., (2003), Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, VI. Basım, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, ss: 28-29. •Taylor C, Lillis C, Lemore P ve ark. (2008) Fundamentals of Nursing – The Art and Science of Nursing Care. 6th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. •Ulusoy MF, Görgülü RS (1996) Hemşirelik Esasları- Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:1, 2. Baskı, Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti. •White L, Duncan G (2002) Medical Surgical Nursing An İntegrated Approach 2nd Edition, Delmar Thomson Leaening Australia, canada Singapore, UK, US 723-749
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım1411154
Uygulama/Pratik1412168
Laboratuvar14456
Rapor Hazırlama8864
Rapor Sunma818
Proje Hazırlama8540
Bireysel Çalışma818
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma5420
Rapor5420
Quiz için Bireysel Çalışma21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)607
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1   55        
ÖÇ2 55 5        
ÖÇ3  5    5     
ÖÇ45  55        
ÖÇ55 555  5     
ÖÇ6 5 5  5 5    
ÖÇ755   55      
ÖÇ8   5  5 5 5  
ÖÇ9             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr