Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220003012014HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMIZorunlu3520
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; bireyin yaşam döngüsünde (döllenmeden yaşlılığa kadar) fizyolojik ve psikososyal sağlıktan sapma durumları ile ilgili bilgi kazandırma ve bu bilgileri sentez ederek bireyi bir bütün olarak (fiziksel, emosyonel, sosyal, entellektüel) değerlendirebilme yeteneği geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur ESEN Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Prof. Dr. Dilek ÖZMEN Prof. Dr. Olcay ÇAM Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Prof. Dr. Ümran SEVİL Prof. Dr. Meryem YAVUZ ,Prof. Dr. Asiye AKYOL Doç. Dr. Cenk CAN Doç. Dr. Aytül ÖNAL Doç. Dr. A. EROL Doç. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ Doç. Dr. Filiz ÖĞÇE Doç. Dr. Esra ENGİN Doç. Dr. Yasemin YILDIRIM Doç. Dr. Gül ERTEM Doç. Dr. Oya KAVLAK Doç. Dr. Ayşegül BİLGE Doç. Dr. Hatice BAL YILMAZ Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Doç.Dr. Öznur Usta YEŞİLBALKAN Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN Doç. Dr. Selmin ŞENOL Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR . Dr. Öğr.Üyesi Aynur SARUHAN Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN Yard. Doç. Dr. Yelda C. Dönmez Yard. Doç. Dr.Esra OKSEL Doç. Dr. Figen YARDIMCI Yard. Doç.Dr. Figen OKÇİN Yard. Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER Yard. Doç. Dr. Serap ÖZER Yard. Doç. Dr. Satı BOZKURT Yard. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ Yard. Doç. Dr.Serap YILDIRIM Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN Yard. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT Yard. Doç. Dr. Zeynep DAŞIKAN Yard. Doç.Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN Yard. Doç.Dr. Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU Öğr. Gör. Müjgan KABATAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Hastalıklar ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2Hastalıkların etiyolojisini, risk faktörlerini ve korunma yöntemlerini tanımlayabilme.
3Hastalıkların belirti ve bulgularını ifade edebilme.
4Hastalıklar ile ilgili tanı testlerini tanımlayabilme.
5Hastalıklar ile ilgili klinik ve laboratuar bulgularını yorumlayabilme.
6 Hastalıklara yönelik planlanan tedavileri uygulayabilme.
7Hemşirelik bakım aktivitelerini hemşirelik süreci adımları doğrultusunda holistik bakış açısıyla yerine getirebilme.
8Hasta ve ailesine gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık yapabilme.
9Ekip çalışmasının önemini kavrayabilme.
10Hemşirelik uygulamalarında etik ilkelere uyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sıvı Elektrolit, Asit-Baz Dengesizlikleri, Organ Nakli, Total Parenteral- Enteral Beslenme, Ağrı, Şok, Onkoloji, Kronik Hastalıklar, Rehabilitasyon, Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı, Ameliyat Sırası Hasta Bakımı, Anestezi, Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı, Ameliyat Sonrası Komplikasyonların Yönetimi, Yara İyileşmesi ve Bakımı, Cerrahi Enfeksiyonlar, Genetik Hastalıklar, İmmünolojik Hastalıklar, Dermatoloji Hastalıkları, Meme Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Paraziter Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Ruhsal Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri, Sıvı Elektrolit, Asit-Baz Dengesizlikleri, Organ Nakli, Total Parenteral- Enteral Beslenme Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
2Ağrı, Şok, Onkoloji, Kronik Hastalıklar Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
3Kronik Hastalıklar, Rehabilitasyon, Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı, Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
4Anestezi, Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı, Ameliyat Sonrası Komplikasyonların Yönetimi, Yara İyileşmesi ve Bakımı, Ara Sınav Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
5Cerrahi Enfeksiyonlar, Genetik Hastalıklar, İmmünolojik Hastalıklar, Dolaşım Sistemi Hastalıkları Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
6Dolaşım Sistemi Hastalıkları Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
7Farmakoloji (Otonom Sinir Sistemi İlaçları), Solunum Sistemi HastalıklarıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
8Solunum Sistemi Hastalıkları, Modül Değerlendirme Sınavı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
9Kan-lenfoid Sistemi Hastalıkları, Sindirim Sistemi HastalıklarıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
10Sindirim Sistemi Hastalıkları, Üriner Sistemi HastalıklarıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
11Üriner Sistemi Hastalıkları, Endokrin Sistemi HastalıklarıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
12Endokrin Sistemi Hastalıkları, Kas İskelet Sistemi HastalıklarıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
13Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Ara SınavHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
14Farmakoloji (Santral Sinir Sistemi İlaçları), Sinir Sistemi Hastalıkları Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
15Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları 1. Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı I Modülü Ders Notları 2. Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı II Modülü Ders Notları 3. Üreme Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Modülü Ders Notları 4. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ders Notları Yardımcı Kitaplar 1. Carpenito-Moyet LJ (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Çev. Editörü Firdevs Erdemir, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 2. Karadakovan A, Eti Aslan F (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitapevi, Adana. 3. Çam O, Dülgerler Ş, Engin E (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci, 1. Baskı, İzmir Güven Kitabevi, İzmir. 4. Kum N (2000). Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. 5. Öztürk O, Uluşahin A (2008). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 6. Hofling C K, Leininger MM (2009). Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar. Çev: Aysel Kumral. Vehbi Koç Vakfı, İstanbul. 7. Şirin A (Ed), Kavlak O (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul. 8. Beji NK (2004). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulama Rehberi. Dilek Ofset, İstanbul. 9. Taşkın L (2007). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. VIII. Baskı. Sistem Ofset, Ankara. 10. Çavuşoğlu H (2004). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2, 7.Baskı, Sistem Ofset Basımevi, Ankara. 11. Erdil F, Özhan Elbaş N (1999). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 3. Baskı. Ofset Tasarım. Ankara. 12. Black JM, Hawks JH (2001). Medical-Surgical Nursing Clinical Management for Pozitive Outcomes. 7. ed. USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav188
Final Sınavı188
Derse Katılım1412168
Uygulama/Pratik1412168
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)476
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15555         
ÖÇ25555         
ÖÇ35555         
ÖÇ45555         
ÖÇ55555         
ÖÇ65555         
ÖÇ75555   4     
ÖÇ85  5 53      
ÖÇ9   5  3 543  
ÖÇ1055 55     3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr