Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220003012014HASTALIKLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMIZorunlu3623
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; bireyin yaşam döngüsünde (döllenmeden yaşlılığa kadar) fizyolojik ve psikososyal sağlıktan sapma durumları ile ilgili bilgi kazandırma ve bu bilgileri sentez ederek bireyi bir bütün olarak (fiziksel, emosyonel, sosyal, entellektüel) değerlendirebilme yeteneği geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aynur ESEN Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Prof. Dr. Dilek ÖZMEN Prof. Dr. Olcay ÇAM Prof. Dr. Zümrüt BAŞBAKKAL Prof. Dr. Ümran SEVİL Prof. Dr. Meryem YAVUZ ,Prof. Dr. Asiye AKYOL Prof. Dr. Cenk CAN Prof. Dr. Aytül ÖNAL Prof. Dr. A. EROL Doç. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ Doç. Dr. Filiz ÖĞÇE Doç. Dr. Esra ENGİN Doç. Dr. Yasemin YILDIRIM Doç. Dr. Gül ERTEM Doç. Dr. Oya KAVLAK Doç. Dr. Ayşegül BİLGE Doç. Dr. Hatice BAL YILMAZ Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Doç.Dr. Öznur Usta YEŞİLBALKAN Doç. Dr. Şeyda DÜLGERLER Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN Doç. Dr. Selmin ŞENOL Doç. Dr. Gönül ÖZGÜR Yard. Doç. Dr. Bahire BOLIŞIK Yard. Doç. Dr. Aynur SARUHAN Yard. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN Yard. Doç. Dr. Yelda C. Dönmez Yard. Doç. Dr.Esra OKSEL Yard. Doç. Dr. Figen YARDIMCI Yard. Doç.Dr. Figen OKÇİN Yard. Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER Yard. Doç. Dr. Serap ÖZER Yard. Doç. Dr. Satı BOZKURT Yard. Doç. Dr. Sezer ER GÜNERİ Yard. Doç. Dr.Serap YILDIRIM Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN Yard. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT Yard. Doç. Dr. Zeynep DAŞIKAN Yard. Doç.Dr. Nurdan AKÇAY DİDİŞEN Yard. Doç.Dr. Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU Öğr. Gör. Müjgan KABATAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Hastalıklar ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2Hastalıkların etiyolojisini, risk faktörlerini ve korunma yöntemlerini tanımlayabilme.
3Hastalıkların belirti ve bulgularını ifade edebilme.
4Hastalıklar ile ilgili tanı testlerini tanımlayabilme.
5Hastalıklar ile ilgili klinik ve laboratuar bulgularını yorumlayabilme.
6 Hastalıklara yönelik planlanan tedavileri uygulayabilme.
7Hemşirelik bakım aktivitelerini hemşirelik süreci adımları doğrultusunda holistik bakış açısıyla yerine getirebilme.
8Hasta ve ailesine gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık yapabilme.
9Ekip çalışmasının önemini kavrayabilme.
10Hemşirelik uygulamalarında etik ilkelere uyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sıvı Elektrolit, Asit-Baz Dengesizlikleri, Organ Nakli, Total Parenteral- Enteral Beslenme, Ağrı, Şok, Onkoloji, Kronik Hastalıklar, Rehabilitasyon, Ameliyat Öncesi Hasta Bakımı, Ameliyat Sırası Hasta Bakımı, Anestezi, Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı, Ameliyat Sonrası Komplikasyonların Yönetimi, Yara İyileşmesi ve Bakımı, Cerrahi Enfeksiyonlar, Genetik Hastalıklar, İmmünolojik Hastalıklar, Dermatoloji Hastalıkları, Meme Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Paraziter Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Ruhsal Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sinir Sistemi Hastalıkları, Dermatoloji HastalıklarıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
2Dermatoloji Hastalıkları, Duyu Organ Sistemi Hastalıkları, Meme HastalıklarıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
3Meme Hastalıkları, Klinik MikrobiyolojiHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
4Paraziter Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı, Çocuklarda Enfeksiyon Hastalıklarına GirişHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
5Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Modül Değerlendirme Sınavı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
6Gebelikte Risk Belirlenmesi, Gebelikte Riskli Durumlar, Gebelik ve Diğer Hastalıklar (fetüs ve yeni doğana zararlı etmenler) Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
7Gebelik ve Diğer Hastalıklar (fetüs ve yeni doğana zararlı etmenler), Doğum Eyleminde Riskli Durumlar, Doğum Sonu Riskli DurumlarHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
8Doğum Sonu Riskli Durumlar, Ara Sınav, Jinekolojik Operasyonlar Ve Hemşirelik YaklaşımıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
9Genital Organlarının Anomalileri (Kadın-Erkek), Üreme Sistemini İlgilendiren Hormon Bozuklukları, Genital Organ Enfeksiyon Hast. Ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Genital Organ TümörleriHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
10Genital Organ Tümörleri, Modül Değerlendirme Sınavı, Hastalıkların Ruhsal Yönü, Ruh Sağlığı ve Hastalıklarına Giriş, Ruh Sağlığı ve Hastalıklarını Etkileyen FaktörlerHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
11Ruh Sağlığı ve Hastalıklarını Etkileyen Faktörler, Ruhsal Bozukluk Belirtileri, Krize Müdahale, Terapötik Ortam ve Ekip, Ruhsal Bozukluklarda Hemşirelik Süreci ve Ruhsal Durum Değerlendirmesi, Anksiyete Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Şizofrenik Bozukluklar ve Hemşirelik BakımıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
12Şizofrenik Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Madde Kullanım Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Affektif Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Ara Sınav Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
13Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi, Organik Mental Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Kişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Yeme Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı, Psikiyatride Yasal Konular ve Etik Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
14Psikoseksüel Bozukluklar ve Hemşirelik Bakımı, Psikofarmakoloji, Psikoterapiler, Modül Değerlendirme Sınavı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı UygulamasıHastalıklar ve Hemşirelik Bakımı Laboratuvar
15Final Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları 1. Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı I Modülü Ders Notları 2. Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı II Modülü Ders Notları 3. Üreme Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı Modülü Ders Notları 4. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ders Notları Yardımcı Kitaplar 1. Carpenito-Moyet LJ (2005). Hemşirelik Tanıları El Kitabı, Çev. Editörü Firdevs Erdemir, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara. 2. Karadakovan A, Eti Aslan F (2010). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitapevi, Adana. 3. Çam O, Dülgerler Ş, Engin E (2006). Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci, 1. Baskı, İzmir Güven Kitabevi, İzmir. 4. Kum N (2000). Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul. 5. Öztürk O, Uluşahin A (2008). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları I-II. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul. 6. Hofling C K, Leininger MM (2009). Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar. Çev: Aysel Kumral. Vehbi Koç Vakfı, İstanbul. 7. Şirin A (Ed), Kavlak O (Ed) (2008). Kadın Sağlığı. Bedray BasınYayıncılık A.Ş., Ekim, İstanbul. 8. Beji NK (2004). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulama Rehberi. Dilek Ofset, İstanbul. 9. Taşkın L (2007). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. VIII. Baskı. Sistem Ofset, Ankara. 10. Çavuşoğlu H (2004). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2, 7.Baskı, Sistem Ofset Basımevi, Ankara. 11. Erdil F, Özhan Elbaş N (1999). Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. 3. Baskı. Ofset Tasarım. Ankara. 12. Black JM, Hawks JH (2001). Medical-Surgical Nursing Clinical Management for Pozitive Outcomes. 7. ed. USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav2816
Final Sınavı2816
Derse Katılım1411154
Uygulama/Pratik1412168
Laboratuvar14456
Bireysel Çalışma1010100
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma23060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma23060
Okuma51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)680
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr