Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
220003032014SAĞLIK İSTATİSTİKLERİZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Araştırma verilerini sınıflandırabilme, doğru istatistiksel yöntemlerle analiz edebilme, yorumlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY, Assist. Prof. Dr. Aynur UYSAL, Assist. Prof. Dr. Melek ARDAHAN, Assist. Prof. Dr. Şafak ERGÜL
Öğrenme Çıktıları
1Temel istatistiksel kavramları tanımlayabilme.
2İstatistiksel verileri sınıflandırabilme ve yorumlayabilme
3Dağılımların tanımlayıcı ölçütlerini tanımlayabilme.
4Bilgisayar ortamında verilerin girişini ve dağılımını gösterebilme.
5Parametrik testleri tanımlayabilme.
6Non-parametrik testleri tanımlayabilme.
7Parametrik ve non-parametrik testler arasındaki farkı yorumlayabilme.
8Bir araştırma makalesindeki temel istatistiksel yöntemlerin farkına varabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İstatistiğin tanımı, sağlık alanında istatistiğin önemi ve kullanım alanları, verilerin sınıflandırılması, tanımlayıcı ölçütler, önemlilik testleri, verilerin ölçüm biçimi, hipotezler, istatistiksel yöntem seçimi ve analizi, SPSS programında verilerin girişi, parametrik testler, non-parametrik testler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, istatistiğin tanımı, sağlık bilimlerinde istatistiğin önemi, kullanım alanları, kullanılan bazı terimlerin tanımları Verilerin sınıflandırılması. Okuma, internet taraması ve kütüphane çalışması
2Dağılımları tanımlayıcı ölçütler, ortalamalar, aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, çeyrek ve yüzdelikler, standart sapma, varyasyon katsayısıOkuma, internet taraması ve kütüphane çalışması
3Dağılımda standart hata, evren ortalaması, güven sınırlarının hesaplanması Okuma, internet taraması ve kütüphane çalışması
4Önemlilik testi, verilerin karakteri ve ölçüm birimi, hipotezler, yanılma düzeyi, örnek büyüklüğü, test istatistiğinin seçimi, istatistiksel karar verme. Okuma, internet taraması ve kütüphane çalışması
5SPSS’de veri tabanının hazırlanması, değişkenlerin tanımlanması, veri girişi ve düzenlenmesi Bilgisayar Çalışması (Pratik Uygulama)
6Parametrik önemlilik testleri, evren ortalaması önemlilik testi, örnek ortalaması önemlilik testi, evren oranı önemlilik testi, örnek oranı önemlilik testiBilgisayar Çalışması (Pratik Uygulama)
7İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi İki eş arasındaki farkın önemlilik testiBilgisayar Çalışması (Pratik Uygulama)
8İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi (Bağımsız örneklerde, bağımlı örneklerde) Okuma, internet taraması ve kütüphane çalışması
9ARA SINAV
10Varyans analizi Bilgisayar Çalışması (Pratik Uygulama
11Parametrik olmayan önemlilik testleri, İşaret testi, Mann-Whitney U testi Bilgisayar Çalışması (Pratik Uygulama
12Wilcoxon eşleştirilmesi iki örnek testi, Kruskal-Wallis Varyans Analizi Bilgisayar Çalışması (Pratik Uygulama
13Ki-kare önemlilik testi; *4 gözlü ki-kare testi *Tek değişkenli düzenlerde ki-kare *Çok gözlü düzenlerdeki-kare testiBilgisayar Çalışması (Pratik Uygulama
14Ki-kare önemlilik testi; *4 gözlü ki-kare testi *Tek değişkenli düzenlerde ki-kare *Çok gözlü düzenlerde ki-kare testiMakaleyi istatistiksel açıdan değerlendirmesi
15FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Knap, R., Basic Statistice for Nurses. Second Edition, John Wiley Sono New York, Chichester, Brisbone, Toronto, Singapore, 1985. 2.Öztürk, A., Uygulamalı İstatistik, Ege Üniversitesi Hesap Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, 1978. 3.Püsküllü, H., İkiz, F., İstatistiğe Giriş, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ders Kitapları. Yayın No:1, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova-İzmir, 1986. 4.Sümbüloğlu, K., Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik. Hatiş Yayınları, Ankara, 1978. 5.Aksakoğlu G, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası İzmir 2001 6.Akgül, A. Tıbbi Uygulamalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri (SPSS Uygulamaları), Yükseköğretim Kurulu Matbaası Ankara, 1997 7.Hayran M, Özdemir, O, Bilgisayar, İstatistik ve Tıp, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1996. 8.Polit F.D, Beck T.C, Hungler P.B, Essentials of Nursing Research, Methods, Appraisal, and Utilization. Lippincott, Fifth Edition, 2001. 9. Erefe İ., Aksayan S., Bayık A. , “Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri”. Odak Ofset, İstanbul, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik7214
Makale Kritik Etme155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12121
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)92
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1  4 4        
ÖÇ2  4 4        
ÖÇ3  4 44      4
ÖÇ4  4 4        
ÖÇ5  4 4        
ÖÇ6  4 4        
ÖÇ7  4  44      
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr