Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ161FİZİK IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Newton Fiziğinin temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamalarını göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr.Metin Bilge; Asst.Prof.Dr.Mehmet Göz
Öğrenme Çıktıları
1Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
3Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme.
4Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni fiziksel olayları ve özelliklerini kavrayabilme.
5Branş derslerde karşısına çıkan fiziksel özelliklere ait verileri formüle edebilme ve yorumlayabilme.
6Problem çözme becerisi kazanabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Boyut ve Birim, Bir Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışma, Katıların Dönme Hareketi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartları, Boyut Analizi, Birim Çevirme, Anlamlı Sayılar, Yer değiştirme, Ortalama Hız ve Sürat, Ani Hız ve Ani Sürat
2İvme, Hareket Diyagramları, Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, Serbest Düşen Cisimler
3Koordinat Sistemleri, Vektörler ve Skalerler, Vektörlerin Bazı Özellikleri, Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler, İki Boyutta Yerdeğiştirme, Hız ve İvme, İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
4Eğik Atış Hareketi, Düzgün Dairesel Hareket, Teğetsel ve Radyal İvme, Bağıl Hız ve Bağıl İvme
5Kuvvet Kavramı, Newton’un Birinci Kanunu ve Eylemsiz Sistemler, Kütle, Newton’un İkinci Kanunu, Gravitasyon Kuvveti ve Ağırlık, Newton’un Üçüncü Kanunu, Newton Kanunlarının Bazı Uygulamaları, Sürtünme Kuvveti
6Düzgün Dairesel Harekete Newton’un İkinci Yasasının Uygulanması, Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
7İvmeli Sistemlerde Hareket, Direnç Kuvvetleri Altında Hareket, Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
8Ara Sınav
9İki Vektörün Skaler Çarpımı, Değişen Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi, Güç
10Potansiyel Enerji, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler, Koronumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş, Korunumlu Kuvvetle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
11Çizgisel Momentum ve Korunumu, İmpuls ve Momentum
12Çarpışmalar, Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar, İki Boyutta Çarpışmalar,
13Kütle Merkezi, Parçacıklar Sisteminin Hareketi, Roket Hareketi
14Açısal Yerdeğiştirme, Açısal Hız ve Açısal İvme, Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi, Açısal ve Doğrusal Nicelikler Arasındaki Bağıntılar, Dönme Enerjisi, Eylemsizlik Momentinin Hesabı
15Tork, Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı, Dönme Hareketinde İş ve Enerji
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-I,Saunders College Publishing,2000(5.baskı). YARDIMCI KİTAPLAR: 1. H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008(12.baskı). 2.D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley&Sons,INC,2005 (6.baskı)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)85
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ15           5  
ÖÇ25           5  
ÖÇ35           5  
ÖÇ45           5  
ÖÇ55           5  
ÖÇ65           5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr