Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM307HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLERZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı; öğrencilere meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. İkbal AYGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Hidrolik ve pnömatik ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme.
2Pnömatik ve hidrolik sistem elemanlarını ve özelliklerini kavrayabilme.
3Pnömatik ve hidrolik sistemlerin çalışma prensiplerini kavrayabilme.
4Çizilmiş bir devre şemasındaki elemaları tanıyabilme ve çalışmasını yorumlayabilme.
5Yeni bir sistem oluştururken elemanların seçimini yapabilme ve devre kurabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hidroliğin temel ilkeleri, hidrolik sistem elemanları ve sembolleri, hidrolik akışkanlar, hidrolik boru ve hortumlar, depo ve filtreler, pompalar, yön kotrol valfleri, basınç kontrol valfleri, akış kontrol valfleri, hidrolik motorlar ve biriktiriciler, hidrolik silindirler, bağlantı şekilleri, devre şemaları, Hidrolik ve pnömatik sistemlerin karşılaştırması, Pnömatiğin tanımı ve özellikleri, pnömatik elamanlar ve semboller, temel ilkeleri, kompresörler, basınçlı havanın hazırlanması, pnömatik kontrol devreleri ve uygulama alanları konularını kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanımı, tanışma ve ders hakkında genel bilgiler
2Hidroliğin temel ilkeleri ve sistem elemanları
3Yağ depoları ve hidrolik akışkanlar ve filtreler
4Hidrolik pompalar ve motorlar
5Yön kontrol valfleri ve temel özellikleri
6Basınç ve akış kontrol valfleri
7Hidrolik silindirler ve devre şeması oluşturma
8Ara Sınav
9Hidrolik ve Pnömatik sistemlerin karşılaştırılması Pnömatiğin temel ilkeleri
10Pnömatik sistem elemanları ve kompresörler
11Hava depoları ve bağlantı elemanları
12Kurutucular, hava filtreleri ve şartlandırıcılar
13Pnömatik valfler ve pnömatik devre oluşturma
14Pnömatik silindirler ve vakum elemanları
15Örnek devre çalışmaları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• AKDER Akışgan Gücü Derneği, 2005. Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri, MMO yayın no:292/2. • AKDER Akışgan Gücü Derneği, 2005. Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri, MMO yayın no:293/2. • FESTO, 1991. Hidrolik. Temel seviye TP 501 Öğretim Kitabı. • FESTO, 1990. Pnömatik. Temel seviye TP 101 Öğretim Kitabı. • Mannesman Rexroth, 1993. Temel Pnömatik Öğrenci El Kitabı • Michael j. Pinches, john G. Ashby, 1994. Güç Hidroliği
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü515
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)81
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1534 3  34323   
ÖÇ2444 2   3 23   
ÖÇ3434 3  34323   
ÖÇ4444 3   4 23   
ÖÇ5554 3  35323   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr