Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM441DİPLOMA TEZİ IZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Diploma Tezi, öğrencinin belli bir konuda teorik veya uygulamalı bir araştırma yapıp,bunu bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Bölüm Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
1Araştırma yöntemleri ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
2Yapacağı çalışmanın mesleki açıdan önemini ortaya koyabilme
3Öğrenimleri süresince kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini Diploma tezi için hedefledikleri konuda kullanabilme
4Tez çalışması sırasında gerekli bilgiye ulaşabilmek amacıyla disiplinler arası çalışma ve girişimlerde bulunabilme
5Teknolojik gelişmeleri takip etme ve çalışmalarında kullanabilme
6Mesleki sorumluluklarını kavrama, planlı çalışma disiplinine sahip olma
7Gerekli bilgiye basılı kaynaklardan, sanal ortamdan ulaşabilme ve elde ettiği bilgileri mantık sırası içerisinde sıralayabilme
8Edindiği bilgileri ve çalışmalarına ait sonuçları düzgün bir metin halinde sunabilme ve değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Tüm tarım alet ve makinaları, Tarım makinaları ile ilgili mühendislik esasları , Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, dispozisyon oluşturma, Edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1.Dersin tanıtımı, tanışma
2.Araştırma Yöntemlerinin Belirlenmesi, konu ile ilgili bilgi toplama
3.Sanal ortamdaki kaynaklar ve basılı kaynakların incelenmesi ve toplanması
4.Toplanan bilgilerin incelenmesi, değerlendirilmesi, gerekiyorsa konu ile ilgili diğer disiplinlerden bilgi alma
5.Toplanan bilgilerin incelenmesi, değerlendirilmesi, gerekiyorsa konu ile ilgili özel kurum ve kuruluşlarda inceleme yapma, bilgi alma
6.Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
7.Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
8.Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
9.Dönem arası değerlendirme
10.Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma
11.Kaynaklardan elde edilen bilgilerin derlenmesi, sunu hazırlanması
12.Seminer verme
13.Metin hazırlama
14.Tezin Hazırlanması
15.Tezin Hazırlanması
16.Tezin Verilmesi – Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Mutaf,E. 1984. Tarım Alet ve Makinaları, E.Ü.Z.F. Yayınları No: 218. Bornova-İzmir, 464 s. 2. Mohsenin,N.N., 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials, Gordon and Breach Science Publishers, U.S.A, ISBN 0-677-21370-0, 891 p. 3. Farklı bilimsel dergilerde yayınlanmış konu ile ilgili makaleler ve çeşitli araştırmalar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü7214
Alan Çalışması11515
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma51575
Okuma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)178
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14  4  53 54    
ÖÇ24  4  53 54    
ÖÇ34  4  53 54    
ÖÇ44  4  53 54    
ÖÇ54  4  53 54    
ÖÇ64  4  53 54    
ÖÇ74  4  53 54    
ÖÇ84  4  53 54    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr