Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FİZ164FİZİK IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı elektrik ve manyetizmanın temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamalarını göstermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Metin Bilge
Öğrenme Çıktıları
1Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2Kaynak tarama, sunum yapabilme, bir deney düzeneği hazırlayabilme, uygulayabilme ve ilgili sonuçları yorumlayabilme.
3Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
4Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme.
5Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni fiziksel olayları ve özelliklerini kavrayabilme.
6Matematik , fen ve mühendislik bilgilerini Fizik problemlerine uygulayabilme.
7Fizik problemlerini tanıyabilme, çözebilme ve yorumlayabilme.
8Fizik uygulamaları için gerekli modern araçları kullanabilme, çağdaş teknikleri ve yöntemleri uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Elektrik Alanlar, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Sığa ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanın Kaynakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Yalıtkanlar ve İletkenler, Coulomb Yasası, Elektrik Alan, Sürekli Bir Yük Dağılımının Elektrik Alanı, Elektrik Alan Çizgileri, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi
2Elektrik Akısı, Gauss Yasası
3Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması
4Elektrostatik Dengedeki İletkenler, Elektrik Potansiyel ve Potansiyel Farkı, Düzgün Bir Elektrik Alanında Potansiyel Farkı
5Noktasal Yüklerin Elektrik Potansiyel Enerjisi, Sürekli Yük Dağılımının Elektrik Potansiyeli
6Elektrik Potansiyelden Elektrik Alan Elde Edilmesi, Yüklü Bir İletkenin Elektrik Potansiyeli
7Sığanın Tanımı, Sığanın Hesaplanması, Kondansatörlerin Bağlanması
8Ara Sınav
9Yüklü Kondansatörde Depolanan Enerji, Dielektrikli Kondansatörler, Dış Elektrik Alandaki Elektrik Dipolü
10Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Kanunu
11Elektriksel İletkenlik İçin Bir Model, Direnç ve Sıcaklık, Elektrik Enerjisi ve Güç
12Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel Bağlı Dirençler
13Kirchhoff Kuralları, RC Devreleri, Elektrik Ölçen Aygıtlar
14Manyetik Alan, Akım Taşıyan Bir İletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
15Düzgün Manyetik Alan İçerisindeki Akım İlmeğine Etkiyen Tork, Yüklü Bir Parçacığın Manyetik Alan İçerisindeki Hareketi
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-II,Saunders College Publishing,2000(5.baskı). YARDIMCI KİTAPLAR: 1. H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008(12.baskı). 2.D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley&Sons,INC,2005 (6.baskı)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ14              
ÖÇ2               
ÖÇ35              
ÖÇ45              
ÖÇ5               
ÖÇ654             
ÖÇ75              
ÖÇ85              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr