Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
İSG101İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi. Bu konudaki mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fazilet Nezahat ALAYUNT, Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Öğrenme Çıktıları
1İş etiği hakkında bilgi sahibi olmak
2Ortam koşullarının değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
3İş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmak, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ve önlemlerini anlamak
4İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
5Tehlike, risk kavramlarını öğrenmek
6İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İş sağlığı, iş güvenliği kavramı ve temel ilkeleri, ortam koşullarının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları, ergonomi, iş güvenliği mevzuatı, tehlike kaynakları, kişisel koruyucular, güvenlik önlemleri, iş etiği.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İş sağlığı ve güvenliğinin temelleri, iş güvenliği kültürü, ilgili yasa ve mevzuatlar
2Yasal hak ve sorumluluklar
3Tehlike – Risk kavramı, iş kazaları ve kazalardan korunma
4Meslek hastalıkları
5Ergonomi ve parametreleri
6Fiziksel risk etmenleri
7Kimyasal risk etmenleri
8Biyolojik risk etmenleri
9Ara sınav
10Ekranlı araçlarla çalışma
11Yüksekte çalışma
12Yangın ve yangından korunma
13Kişisel koruyucu donanımlar, sağlık güvenlik işaretleri
14İlk yardım ve acil durum
15İSG etik
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
OSHA Eurpoe, Dangerous substances (excluding biological agents), https://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/ds OSHA Europe, Biological Agents and Agriculture, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture /index_html/bio OSHA Europe, Noise in agriculture and forestry, https://osha.europa.eu /en/sector/agriculture/index_html/noise NIOSH, Workplace Safety ve Health Topics, Safety and Prevention, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/safety.html NISOH, Workplace Safety and Health, Agricultural Safety, http://www.cdc.gov/niosh/ topics/aginjury/ ILO, The ILO Programme on Occupational Safety and Health in Agriculture, http://www.ilo.org/safework/areasofwork/WCMS_117367/lang--en/index.htm 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, ILO, Code of practice on safety and health in agriculture, Meeting of Experts to Adopt a Code of Practice on Safety and Health in Agriculture, Sectoral Activities Programme, Geneva, 25–29 October, 2010. SGK İstatistikleri http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/kurumsal/istatistikler / 4857 Sayılı İş Kanunu TUIK, Temel İstatistikler, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod= temelist 6331 Sayılı İş Sağlığı Güveliği Kanunu, http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/ k6331.html
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)55
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1          4    
ÖÇ2          5    
ÖÇ3          4    
ÖÇ4          3    
ÖÇ5          3    
ÖÇ6          4    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr