Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ZTM435EKİM BAKIM GÜBRELEME MAKİNALARI MÜHENDİSLİK ESASLARIZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin ekim, yaşam alanı düzenleme, çapalama, fideleme ve gübreleme makinalarının işletme düzeyinde işletilmesini ve tasarımını yapabilecek düzeyde öğrencilere gerekli bilgileri vermektir. Bu amaçla, önce agro-teknik esaslar, arkasından konstrüksiyon esasları verilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Erdem AYKAS, Prof.Dr.Fazilet N.ALAYUNT
Öğrenme Çıktıları
11. Ekim, dikim ve gübreleme tekniklerini ve ülkemizde kullanılan yöntemleri öğrenme
22. Ekim, dikim ve gübreleme makinalarını öğrenme
33. Ekim, dikim ve gübreleme makinalarının tasarımının esaslarının kavranması
44. Sürdürülebilir tarımı olanaklı kılacak enerji tasarruflu ekim, dikim ve gübreleme tekniklerini türetebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekim, Bakım, Gübreleme Makineleri• EKİM TEKNİĞİ VE MAKİNALARI:Ekim yönünden tohumluk özellikleri; Çimlenmenin biyomekaniği; Ekimin agro-teknik esasları; Değişik ekim yöntemlerinin matematik-istatistik esasları, Ekici düzen sistemleri; Tohum boruları; Gömücü ayaklar; Baskı tekerlekleri ve çizi kapatıcılar, iz kabartıcılar, traktör-ekim makinesi kombinasyonunda stabilite, ekim makinelerinin işe hazırlanmasYAŞAMALAN DÜZENLEME-ÇAPALAMA TEKNİĞİ VE MAKİNALARI: Seyreltme, tekleme ve seyreltmesiz üretim teknikleri; Çapalama tekniği ve makinaları; örtü altı üretim tekniği• FİDE YETİŞTİRME,DİKİM TEKNİĞİ VE MAKİNALARI:Fide yetiştirme tekniği; Fide söküm ve koşullandırma tekniği;Fide dikim yatağı hazırlama tekniği; Fide dikim makinaları; Fidan dikim ve çukur açma makinaları; Patates dikim makinaları.• GÜBRELEME MAKİNALARI: Gübrelerin fiziko-mekanik özellikleri; Gübrelerin toprağa verilme prensipleri; Ahır gübresi dağıtma makinaları; Katı ve sıvı mineral gübre dağıtma makinaları• Ekim, gübreleme ve yabancı ot savaşında hassas tarım uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, tanışma. Tohumluk ve ekim makinası ilişkisiTanışma, Laboratuvarın incelenmesi
2Tohuma uygulanan teknolojik işlemler; ekimin agroteknik esasları; Çimlenmenin biyomekaniği.Laboratuvarda uygulama
3Değişik ekim yöntemlerinde matematik-istatistik esaslar.Problem çözümü
4 Değişik ekim yöntemlerinde matematik-istatistik esaslar.Problem çözümü
5Ekici düzen sistemleri: Serpme ekici düzenler; Normal sıraya, ocağa ekici düzenler ve tasarımları.Laboratuarda, normal ve ocağa ekici düzenlerin tanıtımı ve tasarımı
6 Mekanik ve havalı tek dane ekici düzenler ve tasarımları. Laboratuvarda, mekanik ve havalı tek dane ekim makinelerin tanıtımı ve tasarım
7 Tohum borusu ve gömücü ayaklar, tohum yerleştirme düzenleri. Gömücü ayakların makine çatısına bağlanma şekilleri Ekim makinelerinin, baskı tekerleklerinin, çizi kapatıcıların , iz kabartıcıların, markör düzeninin ve iz işaretleyicilerin tasarımı. Ekim normu ayarı.Normal sıraya, ocağa, serpme ve tek dane ekici düzenlerde, ekim normunun ve sıra üzeri tohum aralığının ve sırs aralığının ayarlanması
8Yaşam alan düzenleme- çapalama tekniği ve makineleri, seyreltme, tekleme ve seyreltmesiz üretim teknikleri; Tahılda ve çapa bitkilerinde çapalama tekniği ve makineleri.Çiftçinin mali durumuna, tarla ve iklim koşullarına bağlı olarak seyreltme politikasının belirlenmesi
9ARA SINAV
10Fide ve fidan yetiştirme ve dikim tekniği ve makineleri, patates dikim makineleri, çukur açma makineleri ve otomatik fide dikim makineleri genel tasarım esaslarıYerli tip, elle beslemeli ve otomatik fide ve yumru dikim makineleri üzerinde tasarım hesapları
11Katı mineral gübrelerin ve çiftlik gübresinin fiziko-mekanik özellikleri. Laboratuarda, gübrelerin tanıtımı ve fiziko-mekanik özelliklerin belirlenmesi
12Ahır gübresi dağıtma makineleri: Katı ahır gübresi dağıtma makineleri yapım esasları. Sıvı ahır gübresi dağıtma makineleri Laboratuarda, mevcut ahır gübresi dağıtma makinesi üzerinde taban götürücü mekanizmanın ve gübre fırlatma organlarının tasarım hesapları,
13Mineral gübre dağıtma makineleri: Sandıklı ve diskl,i gübre dağıtma makineleri, tipleri ve yapım esasları; Şeritvari gübrelemede kullanılan gübre atma organları.Sandıklı ve diskli gübre dağıtma makinelerinin işe hazırlanması, norm ayarları
14 Mineral gübre dağıtma makineleri: Sandıklı ve diskl,i gübre dağıtma makineleri, tipleri ve yapım esasları; Şeritvari gübrelemede kullanılan gübre atma organları. Sandıklı ve diskli gübre dağıtma makinelerinin işe hazırlanması, norm ayarları
15Uygulama Sınavı
16FINAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Önal, İ., 2006. Ekim, Bakım, Gübreleme Makinaları. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 490, İzmir. 2.Arkın, G.F., Taylor, H. M., 1981. Modifying the Root Environment to Reduce Crop Stress. ASAE Monograph Nr. 4., American Society of Agricultural Engineers. St. Joseph, Michigan. 3. Önal, İ., 2005. Toprak İşleme Sistemleri ve Doğrudan Ekim Makinası Konstrüksiyonu. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No. 564, İzmir. 4. Keçecioğlu, G., Gülsoylu, E., 2002. Toprak İşleme Makinaları. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No: 545, Bornova, İzmir. 5. Önal, İ., 2002. Peyzaj Mekanizasyonu. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 546, Bornova, İzmir
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik14228
Proje Hazırlama339
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1 5             
ÖÇ2    5          
ÖÇ33 5 5          
ÖÇ4 55 4   34 3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr