Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001052016ÇOCUK GELİŞİMİ IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çocuk Gelişimcinin görevleri, çalışma alanları ve mesleki yeterlilikleri hakkında bilgilendirerek mesleki farkındalık oluşturmak; gelişime ilişkin temel kavramlar, gelişim dönemleri ve gelişim alanları hakkında bilgilendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Zeynep DERE
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma alanlarını ve mesleki yeterliliklerini bilir.
2Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini açıklar.
3Çocuğun gelişimine ilişkin kavramlara örnek verir.
4Gelişim ile ilgili kavramları açıklar.
5Gelişim dönemlerinin özelliklerini listeler.
6Gelişim alanlarının özelliklerini analiz eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Çocuk gelişimi alanında çocuk gelişimcinin rolü • Çocuk gelişimi bölümleri ve iş olanakları • Çocuk gelişiminde temel kavramlar, çocuklarla ilgili çalışmalarda bakış açıları, yöntemler ve etik • Gelişim dönemleri ve özellikleri Gelişim alanları ve özellikler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içerik ve kurallarYokYok
2• Dersin Amacı, Hedef, İçerik ve Yöntemin İncelenmesi • Ödev ve Değerlendirme Sistemi Çocuk Gelişimi Bölümünün Tanıtımının Yapılması, İş Olanakları Hakkında Bilgi YokYok
3• Gelişim ve Kavramlarının Tanımlanması • Kavramların Tartışılması Gelişim İlkelerinin Tartışılması YokYok
4• Çocuk Gelişimine Bakış Açları • Çocuk Gelişimi Çalışmalarındaki Yöntemler Çocuklarla İlgili Çalışmalarda Etik YokYok
5Gelişim Alanları ve ÖzellikleriYokYok
6• Bilişsel GelişimYokYok
7• Bilişsel GelişimYokYok
8• İletişim ve Dil GelişimiYokYok
9• İletişim ve Dil GelişimiYokYok
10• Fiziksel BüyümeYokYok
11• Motor Gelişim YokYok
12• Kişilik Gelişimi YokYok
13• Sosyal Duygusal GelişimYokYok
14• Cinsel GelişimYokYok
15• Dersin DeğerlendirilmesiYokYok
16Final sınavıYokYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Berk, E. Laura. 2018. Bebekler ve Çocuklar. Çeviri Editörü: Prof. Dr. Nesrin Işıkoğlu. Nobel Yayıncılık, Ankara. 2. Baysal Metin, N. 2016. Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi. Pegem Akademi, Ankara. 3. Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. 2000. Çocuk gelişimi I. Ya-Pa Yayıncılık, İstanbul. 4. Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. 2000. Çocuk gelişimi II. Ya-Pa Yayıncılık, İstanbul. 5. Gander, M.J. ve Gandiner, H.W. 1998. Çocuk ve Ergen Gelişimi. (Yayına Hazırlayan Bekir Onur). (3. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi. 6. Ömeroğlu, E. ve Ulutaş, İ. 2007. Çocuk ve Ergen Gelişimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayıncılık. 7. Senemoğlu, N. 2010. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık. 8. San Bayhan, P. ve Artan, İ. 2004. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul:Morpa Kültür Yayıncılık. 9. Smith, K. Peter. 2005. Understanding Children's Development. UK: Blackwell Publishing.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma248
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1 22            
ÖÇ223             
ÖÇ3 32            
ÖÇ4333            
ÖÇ5 3 3           
ÖÇ6               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr