Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001042016ÇOCUK GELİŞİMİ IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Okul öncesi eğitiminde öğrenmeyi destekleyebilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Fulya ATALAY YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
A – SOSYAL GELİŞİM 1- Tanımı, önemi ve kavramlar a. Benlik b. Sosyalleşme-sosyalleştirme c. Sosyal olgunluk d. Kültür 3. Erikson’a göre Psiko-sosyal gelişim dönemleri 4- Sosyal gelişimde bireysel farklılıklar ve önemi 5- Sosyal gelişimi etkileyen etmenler 6- Sosyal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi B –SOSYAL GELİŞİMİNİ TAKİP ETMEK 1- Sosyal gelişimi ölçme araç ve gereçleri Sosyal gelişime uygun kontrol listeleri Denver Gelişimsel Tarama Testi Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE) Gelişimsel Kontrol Listesi 2- Sosyal gelişimi değerlendirme Çocuğun değişik dönemlerdeki sosyal gelişim özellikleri Sosyal gelişimi etkileyen faktörler Sosyal gelişimin diğer gelişim alanlarıyla ilişkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aral, Neriman ve Diğerleri (2000)Çocuk Gelişimi 1–2. I. Baskı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. 2. Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fakültesi(2002) Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi. Eskişehir: AÖF Yayınları . Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fakültesi(2002) 3. Gelişim ve Öğrenme. Eskişehir: AÖF Yayınları. 4. Cüceloğlu, Doğan(1997) İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları . 7. Basım İstanbul: Remzi Kitapevi. 5. Gander, Mary, Harry W. Gardiner. Yay. Haz. ONUR, Bekir(1998) Çocuk ve Ergen Gelişimi. 3. Baskı. Ankara: İmge Kitapevi . 6. Jersıld, Arthur. Çeviren Gülseren Günce (1993) Çocuk Psikolojisi. , Ankara: Ankara Ün. Eğitim Bil. Fak. Eğitim Araş. Mer. Yayını. 7. Onur, Bekir(1997) Gelişim Psikolojisi, Yetişkinlik Yaşlılık Ölüm. Ankara: İmge Kitapevi. 8. San Bayhan, P. , Artan, İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları. 9. Temel Z. F. , Aksoy, A. (2001). Ergen ve Gelişimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 10. Ülgen, Gülten.( 1997) Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi. 11. Yavuzer, Haluk(1999) Çocuk Psikolojisi. 17. Basım. İstanbul: Remzi Kitapevi. 12. Yavuzer, Haluk(1997) Ana Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitapevi. 13. Yavuzer, Haluk(1998) Bedensel, Zihinsel ve Sosyal Gelişimiyle Çocuğunuzun İlk Altı Yılı. İstanbul: Remzi Kitapevi. 14. Yavuzer, H. (2004). Çocuğu Tanımak ve Anlamak (Dördüncü Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. 15. Yazgan İnanç, B., Bilgin, M., Kılıç Atıcı, M. (2004). Gelişim Psikolojisi. Adana: Nobel Yayın Dağıtım. 16. Yörükoğlu, A. (1998). Gençlik Çağı (10. Basım). Ankara: Özgür Yayınları. 17. Yörükoğlu, A. (1991). Çocuk Ruh Sağlığı (16. Basım). Ankara: Özgür Yayınları .
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr