Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
7502001092016ANATOMİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anatomide genel kavramları, Anatomi terminolojisini, Kemikler ve eklemler Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hülya ÜÇERLER
Öğrenme Çıktıları
1Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri ile Anatomik pozisyonları kavrayabilme.
2İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgileri kavrayabilme.
3Eklemler hakkında genel bilgileri ve eklem çeşitleri ile vücuttaki eklemleri kavrayabilme.
4Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler ile somatik kasları hatırlayabilme.
5Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, perikart, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistem ve dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi ile genel ve özel terimleri kavrayabilme.
6Solunum sistemi ve ayrı ayrı bölümleri hakkında genel ve özel bilgilere sahip olabilme
7Ürogenital sisteminin topografik anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri kavrayabilme.
8Endokrin organların bölgesel anatomisi morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri hatırlayabilme.
9Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisini kavrayabilme.
10Sinir Sistemi hakkında genel bilgiler ve bölümlerinin anatomisi hakkında özel bilgilere sahip olabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri. Kemikler hakkında genel bilgiler, Columa vertebralis ve vertebralar, Thoraks, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü, Üst ekstremite, Alt ekstremite kemikleri. Eklemler hakkında genel bilgiler, Eklem çeşitleri, Kafatası eklemleri, Üst ekstremite, Columna vertebralis, Pelvis, Alt ekstremite eklemleri. Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler. Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp anatomisi, kalbin damar ve sinirleri, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi. Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, bronşlar, plevra ve mediastinum anatomisi. Ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu, sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi. Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi. Endokrin organların bölgesel Anatomisi. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi. Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi. Periferik Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anatomi'ye giriş ve Anatomik terminoloji
2Üst ve alt ext., columna vertebralis ve thorax kemikleri
3Neurocranium ve viscerocranium kemikleri
4Axial ve Appendiküler iskelet eklemleri
5Baş, boyun kasları
6Gövde, thorax, karın duvarı kasları
7Üst extremite ve alt extremite kasları
8Kalp anatomisi, Baş-Boyun ve üst ext. arterleri
9Gövde ve alt ext. arterleri, venler ve Lenfatik sistem
10Ağız, yutak, yemek borusu ve mide anatomisi, İnce-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, v. porta hepatis
11Burun boşluğu ve pharynx anatomisi, Larynx, trachea, akciğerler ve mediastinum anatomisi
12Üriner sistem anatomisi, Erkek ve Kadın genital sistem anatomisi, Endokrin sistem
13Medulla spinalis, beyin sapı anatomisi, Cerebrum, cerebellum, beyin ventrikülleri ve zarları, Kranial ve Spinal sinirler
14Otonom sinir sistemi anatomisi, Duyu organları anatomisi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Anatomi Cilt 1 ve Cilt 2 (Kaplan Arıncı, Alaittin Elhan) - Sobotta İnsan Anatomisi Atlası Cilt 1 ve Cilt 2 (Kaplan Arıncı) - Temel Klinik Anatomi (Moore Çevirisi) (Alaittin Elhan) - Sistematik Anatomi (Figen Gövsa Gökmen)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma15115
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ13  3 3         
ÖÇ23  4 5         
ÖÇ33  4 5         
ÖÇ43  4 5         
ÖÇ53  4 5         
ÖÇ63  4 5         
ÖÇ73  4 5         
ÖÇ83  4 5         
ÖÇ93  4 5         
ÖÇ103  4 5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr